Hver femte trønder er uten arbeid eller skole

Publisert 22.11.2021
Foto: Sfm.no

Vi leser at 57 000 voksne trøndere nå står utenfor utdanning og arbeidsliv. Dette er et skremmende høyt tall. Disse menneskene lever i et utenforskap; de er ikke i jobb, og de er ikke i utdanning. Rundt halvparten av kommunene i Trøndelag har over 20%. Verst i klassen er: Overhalla 28.5%, Selbu 27.9% og Nærøysund 25%. Best kommer Snåsa med 12.8%, Namsskogan 13.2% og Verdal med 13.9%

Årsakene til at mennesker havner utenfor fellesskapet kan være mange. Noen ønsker det kanskje, andre mangler rett og slett motivasjon til å få seg jobb eller å ta utdanning. Dessverre er det også mange som ikke kommer seg ut i aktivitet fordi de ikke har kvalifikasjonene. Av de 57 000 som i dag står utenfor jobb og utdanning i Trøndelag mottar de fleste (65 prosent) trygd, mens rundt 20 000 ikke mottar noen ting. Over 12 500 unge (20-29 år) står i Trøndelag utenfor både jobb og utdanning. Det er 18 prosent av aldersgruppen.

Det må være forferdelig å starte voksenlivet på utsiden av fellesskapet. Det er et faktum at det å ha en jobb eller å ta ei utdanning betyr mye for livskvaliteten til den enkelte. Forskning viser at arbeid i mange tilfeller kan være helsefremmende. Mange som mottar uføretrygd i dag har både betydelig arbeidsevne og ønske om jobb, men det kan være vanskelig å nå opp i konkurransen om jobber i det ordinære arbeidsmarkedet.

Det er et mål å gjøre personer med gradert uføretrygd mer attraktive i arbeidslivet, så de kan jobbe så mye som helsa tillater. Det burde være mulig å foreslå et virkemiddel som man kan kalle helsejustert lønn. Dette er et system hvor arbeidsgiver betaler lavere lønn dersom uførhet gjør at en arbeidstaker har redusert produktivitet. Som en kompensasjon for lavere timelønn og eventuelt redusert arbeidstid får arbeidstakeren uføretrygd i tillegg.

Den samlede inntekten blir lavere enn hva man tjener i en fulltidsjobb, men høyere enn full uføretrygd. Det er også for oss i Pensjonistpartiet viktig å etablere ordninger og regler som gjør at man kan oppmuntre seniorer til å stå lengre i arbeidslivet. Det må være lettere for arbeidstakere å jobbe utover aldersgrensen, med justerte lønns- og arbeidsvilkår. Dette mener vi kan øke sysselsettingen ved å redusere risikoen ved å ansette seniorer. I tillegg foreslår vi økt satsing på kompetanseutvikling blant eldre.

Ifølge opplysninger har NAV-ansatte i dag ansvar for mer enn 90 brukere hver. Dette er for mye til at de kan gi hver enkelt tett oppfølging. Bedre oppfølging av syke og arbeidsledige og mer bruk av arbeidsmarkedstiltak som lønnstilskudd kan redusere antallet som går passive på ytelser. Dette krever imidlertid økte ressurser. Pensjonistpartiet ser det også viktig at flere får kompetanse på minst videregående nivå, og som også kan styrke kompetansen til voksne arbeidstagere.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Per Ervik
Gruppeleder for Pensjonistpartiet på Hitra