Hvor ble det av det norske demokratiet?

Publisert 7.2.2024
Foto: Sfm.no

Norge er som kjent ikke medlem av EU. Men dessverre har våre tidligere folkevalgte meldt Norge på i EØS-avtalen. Av den grunn ser Brüssel-administrasjonen det som naturlig å sende alle slags direktiver, regler, forbud osv. til oss, og ser det som en selvfølge at vi følger opp det skrivebords-sliterne i Belgia pønsker ut. Og her er det våre folkevalgte ofte tabber seg ut, ved å føye EU, og dermed vise all verden hvor korrekt og lydhøre vi nordmenn er.

Siste sprellet fra Brüssel er et direktiv som – innen få år – pålegger norske huseiere å oppgradere alle norske boliger til energiklasse A. Dvs. etter-isolere, skifte ytterdører og vinduer, alt for å spare energi til oppvarming o.l. Siden de fleste boliger etter god, norsk standard kvalifiserer til energiklasse F og G, snakker vi om et utlegg på minst 500.000.- pr bolig. Som selvsagt huseier må betale. Hytter og fritidsboliger er unntatt fra direktivets krav. Og direktivet skal ut på høring blant norske folkevalgte nå i nær framtid. Som om ikke norsk bygge-bransje gjør en god jobb fra før, som om ikke folket har nok med å betale for strøm, bompenger, drivstoff osv. fra før!

Dersom den norske regjering og Stortinget legger seg flate for det EU krever, og dermed dolker nordmenn i ryggen og sender folk ut i fattigdom og tvangssalg, er det bare ett alternativ: Skal alle disse unødvendige oppgraderingene utføres, må ingen finne på å engasjere håndverkere til denne jobben, før Staten har skrevet under på å betale 100% av regningen! Dette vil vi ikke finne oss i! Det er betimelig å minne våre landsmenn om 2. verset av vår prektige nasjonalsang! Når det ser mørkt ut, la oss stå sammen og kjempe – norske kvinner og menn!

I sin higen etter makt og posisjon i «Det gode selskap», har en del folkevalgte bidratt til å undergrave det norske demokratiet. Et godt eksempel er da Grunnloven ble endret, slik at vår norske el-kraft kunne selges til Europa, og vi nordmenn fikk gleden av å måtte betale dyrt for egen strøm! Demokrati betyr folkestyre. De som er blitt vist tillit, og er valgt til folkets tjenere, taler «med kløvet tunge», lover gode tiltak til det norske folk, for så å gjøre motstridende avtaler med f.eks. EU, som slår beina under dem som valgte dem og den tillit de fikk. Og vi – det norske folket – er sløve, og godtar alt «myndighetene» gir oss. Vi har alle sett hva som har skjedd i land der folket ikke lenger vil finne seg i myndighetenes misbruk av makt og tillit. Når vil våre front-politikere forstå at de vil vinne på å praktisere sine tillitsroller til det norske folkets beste? At nordmenn og det norske først? Feie for egne dører før andres? Godt valg…?

Terje Haugom, samfunnsdebattant.