Hvor bra er egentlig dette?

Publisert 12.12.2020
Foto: Colourbox

«Norge har blitt et foregangsland på elbil og har verdens mest ambisiøse planer for å flytte bilsalget over på elektriske kjøretøyer.» Dette kan vi lese i en artikkel om emnet. Men hvor bra er egentlig dette? De som produserer de store elbil-batteriene er totalt avhengig av grunnstoffet kobolt, som pr. i dag kun finnes i afrikanske bergarter, i dype gruver. Det gjelder også batterier til mobil-telefonene. Forekomstene av kobolt minker. I klima- og miljøperspektiv er det 3 faktorer elbil-entusiastene ikke tenker på. Ei heller de oppglødde importørene.

For det første er det fattige, underbetalte afrikanske arbeidere og deres barn som arbeider i gruvene, med bare hendene, for å hente fram den dyrebare kobolten. For det andre forurenser den kompliserte produksjonen av elbilene og deres digre batterier 3 ganger mer enn produksjonen av en bensin- eller dieselbil.    For det tredje kommer det en dag da elbiler og de svære, giftige batteriene skal skrotes. Hvordan dette skal skje, uten til skade for miljøet, grunnvannet og jordsmonnet, vites ikke pr. i dag. Og hvem vil ha giftbombene i sitt nærmiljø?

Nå lanserer Mercedes-Benz en ny kategori elbiler – med tidkrevende induksjonslading, via en ladeplate i golvet i hver bås i p-hus o.l., og via en mottakerplate under bilen lades batteriene, men uten kabler til vanlig veggterminal. Men fortsatt snakker vi om store batterier!

I dette perspektiv – og før hydrogen- og Thorium-drevne biler blir hvermannsens bil, – vil nok moderne diesel- og bensinbiler – med nesten null utslipp – være bilene markedet vil ha, og som bilfabrikkene fortsatt må produsere. Både hos Broom og noen importører av elbiler, hersker en super-optimisme mht. elbilens overtakelse av bilmarkedet, og «utfasing» av dieselbiler. Men – det kommer ikke til å skje. Når folk, som vurderer å kjøpe elbil, forstår hva de egentlig bidrar til i globalt perspektiv, velger de trygt å kjøpe diesel- eller bensinbil!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.