Hvor er logikken når man sier opp fastleger pga. alder?

Publisert 8.2.2022
Illus.foto: Colourbox

Helse og Velferdsdirektør Wenche Dehli sa i formannskapet i Trondheim at det i dag er cirka 4000 personer i Trondheim som står uten fastlege. Dette er skremmende tall. Det finnes ikke vikarer for fastlegene i Trondheim. Det har aldri skjedd før.
Nå trykker både helsetopp og ordfører på alarmknappene.

Ordfører Rita Ottervik påpekte i møtet at man stjeler leger fra hverandre. Vi skal ikke utelukke at økt basistilskudd kunne løst noe. Tiden er inne for å starte en debatt om aldersgrensene for leger. Det handler om retten til å stå i arbeid så lenge man kan som fastlege.

Er det riktig at den øvre aldersgrensen for fastleger skal være 70 år. Hvor er logikken i at privatpraktiserende leger kan få fortsette til de er minst 75 år, mens kommunale fastleger blir ubrukelige når de fyller 70? Dagens regelverk om aldersgrenser er etter Pensjonistpartiets mening foreldet.

For meg blir det et stort paradoks at kommuner sier opp avtalene med fastleger over 70, samtidig som det mangler mange tusen fastleger her til lands. Det må være mulig å åpne for at kommunen og legen kan bli enige om en forlengelse til minst 75 år.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre