Hvor godt skolert er «barnevern-eksperter»?

Publisert 4.5.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

De siste 10 – 15 årene har mange barnefamilier i Norge fått oppleve en dramatisk økning av en ganske så utidig og svært så personbelastende innblanding i deres privatliv. Hovedårsaken skyldes at stadig flere ansatte i skoler og barnehager, har oppfordret barn og unge til å angi sine foreldre til barnevernet for den aller minste bagatell. Slik har et årelangt eller et livsvarig helvete og mareritt begynt for ganske mange foreldre i landet vårt.

De aller fleste foreldre ønsker at deres barn skal lære seg forskjell på hva som er rett og hva som er galt, lære seg å bli selvstendige individer så tidlig som mulig, videre lære seg å ta ansvar, slik at de kan stå på egne ben som voksne. Dette holder ikke alle dagens mange «barnevern-eksperter» med om. De mener å kunne så mye mer, og selv om de selv ikke har barn. De lever fortsatt etter en teori som står nedfelt i barnevernets «bibel» som ble forfattet av Kari Killen.

I dagens Norge flyter det med «eksperter» på området barneoppdragelse. Det er ikke måte på hvilke råd mange av disse er i stand til å gi en barnefamilie. Men!! Hvor godt og praktisk skolert er denne «ekspertisen»? Hvilken realkompetanse har de selv når det gjelder å håndtere barn og unge i ulike situasjoner?

Mens noen barn og unge av begge kjønn (innen en og samme familie) kan være veldig hjelpsomme, ansvarsfulle, lette og medgjørlige, så kan et eller flere av øvrige søsken i den samme flokken være rake motsatsen, og enten barna er hel – eller halvbiologiske. Så har vi noen barn og unge som allerede i tidlig oppvekst gjør seg særlig bemerket for en livlig, noen ganger en farlig fantasi, barn som kan finne på de mest utrolige historier. En del av dem fortsetter med sine farlige fantasier langt opp i tenårene, noen ganger hele livet ut. Er dagens «eksperter» også oppmerksom på slike forhold?

I dagens Norge bor stadig flere unge hjemme hos sine foreldre til de er langt over 25 år. Mye av årsaken er at de ikke kommer seg inn på boligmarkedet av rent økonomiske årsaker. Det igjen skyldes en sanseløs norsk boligpolitikk som har fått pågå i flere desennier. Dersom disse ungdommene heller ikke får lære seg noe som helst om ansvar og forpliktelser mens de bor hjemme, eller mens de er tatt hånd om av barnevernet, hvem skal da lære dem det? Hva sier «ekspertene»?

Mange tenåringer har de siste årene også angitt sine foreldre til både skole og barnevern, og som ren hevn for at de ble pålagt en del arbeidsoppgaver hjemme som de også har fått betalt for, oppgaver de overhodet ikke vil ta noen som helst skade av i voksen alder. Vi har et gammelt ordtak i Norge som sier at: «tidlig krøkes den som god krok skal bli». I dag er et slikt ordtak direkte feil i mange «eksperters» øyne.

Igjen blir det derfor nødvendig å ta fram følgende og ganske så treffende amerikanske uttrykk: «Dam if you do, and dam you if you don’t». Men det kan også sies på følgende måte. «Si hvordan du vil ha det, så får du det annerledes». Ja, hvordan vil framtidens Norge egentlig ha det?

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ
(Ansvarlig redaktør sfm.no)