Hvor har det vært under tiden?

Strömstad. Publisert 28.5.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Illustrasjonsbilde: Wikimedia Common

Den 16.5.2017 sendte ”Nærhelsetjenesten i Strømstad” et innkallingsbrev til en pasient som bor ca 750 meter unna sykehuset i den svenske kystbyen. Normalt, og dersom dette hadde vært før i tiden, da heller ikke svensk postvesen var et aksjeselskap – og utsatt for fri EU-konkurranse – som det er i dag med bl.a. Postnord, så hadde brevet kommet fram etter maks to dager.

Mellom sykehuset og pasienten er det som nevnt 750 meter gangavstand. Postnord brukte hele 9 dager på å få brevet levert i pasientens postkasse, noe som må sier å være et ganske så godt bevis på ren sendrektighet – selv fra et delvis privat selskap. Riktig nok ble brevet sendt som B-post, og poststemplet på Norges nasjonaldag den 17.5.2017. Men da er det ikke helligdag i Sverige med mindre den aktuelle dagen faller på en søndag eller en av pinsedagene.

Det får finnes grenser for hvor lang tid en leverandør av post kan tillate seg å bruke på 750 meter. Brevet ble mottatt den 26.5.2017. Dette vitner slettens ikke om effektivitet i den private sektoren, noe det norske partiet Høyre stadig higer så sterkt etter å få mer av.