Hvor lett kan man bli dømt for riksrett i Norge?

Publisert 27.1.2022
Foto: Sfm.no (Innfelt: Statens Vegvesen).

Stortinget skal nå vurdere om det er grunnlag for riksrett mot Knut Arild Hareide, fordi han ikke fulgte opp et vedtak fra nasjonalforsamlingen. Det er Frp-representantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen og Carl I. Hagen som har anmodet Stortingets ansvarskommisjon om å vurdere riksrett mot Hareide for brudd på ansvarlighetsloven. Saken behandles nå i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Bakgrunnen er at daværende samferdselsminister Hareide ikke gjennomførte Stortingets vedtak fra 27. mai  om å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere med virkning fra senest 1. august 2021. Vedtaket Hareide anklages for å ikke ha fulgt opp, var et såkalt anmodningsvedtak, som innebærer at Stortinget ber regjeringen om å utføre noe, uten at det er lovpålagt.

Om riksrett er det riktige er jeg usikker på men det er alvorlig når en statsråd ikke utfører det som blir vedtatt. Dette er etter Pensjonistpartiets mening et meget viktig vedtak og må følges opp. Jeg har fått henvendelse fra en ung mann på kun 62 år som er fratatt førerkortet ettersom han har dårlig syn på ett øye. Han har kjørt prikkfritt i alle år og får ikke engang prøve saken på nytt.

Har man glassøye på ett øye så kan må få sertifikat, men i denne saken så er det sidesynet på venstre som gjør at han ikke får forlenget sertifikatet. Jeg vet det ble strengere i 2016, men håpet at gjennom endringer i regelverket så kunne både denne personen og mange flere få  et håp om å få prøve  å få tilbake førerkortet  i 2022.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting