Hvor mye feriepenger blir det i år?

Publisert 20.5.2022
Foto og Kilde: Simployer

Lønnsslippen i juni kan være vanskelig å forstå. Her finner du en forklaring til begrepene, og en kalkulator for å beregne feriepenger og lønnstrekk for ansatte med fast månedslønn.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum sier lønnsslippen i juni ikke alltid er så lett å forstå

For de fleste arbeidstakere betyr juni utbetaling av feriepenger, samtidig som arbeidsgiver trekker lønn for hele årets ferie.

Nedenfor har vi laget en kalkulator, som hjelper deg med å beregne hva feriepengeutbetalingen blir, basert på feriepengegrunnlaget fra i fjor og lønnstrekk for ferien i år. Kalkulatoren viser hva utbetalingen blir ved bruk av tre ulike bregningsmetoder for lønnstrekk, for ansatte med fast månedslønn og 5 uker ferie.

Trekker lønn for ferien

Det vanligste er at arbeidsgiver trekker lønnen for alle ferieukene samtidig med at feriepengene betales ut i juni. Dermed slipper man å trekke lønnen når ferien faktisk tas ut gjennom året.

– Siden de fleste i Norge har fem uker ferie, betyr det at man må trekke mer enn en hel månedslønn. Dette kan gjøres på ulike måter, og dette kan nok være forvirrende for noen, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

Det vanligste er å ta utgangspunkt i 6 virkedager i uken, fordi det er dette som brukes i ferieloven. Dette gir gjennomsnittlig 26 virkedager i måneden. Med fem uker ferie (30 virkedager), må arbeidsgiver trekke lønn for 4 dager mer enn en hel månedslønn, gjerne omtalt på lønnsslippen som 4/26.

Denne måten å beregne trekket på brukes ofte selv om arbeidstaker i praksis jobber 5-dagersuke.

Trekk med 5-dagersuke

Alternativt kan arbeidsgiver velge å beregne trekket ut fra 5-dagersuke, som gir gjennomsnittlig 21,67 arbeidsdager i måneden. Med 5 ukers ferie (25 feriedager), skal det trekkes en full månedslønn pluss 3,33 dager (25-21,67), gjerne omtalt på lønnsslippen som 3,33/21,67.

Noen velger også å runde av dette til 3/22.

– Arbeidsgiver står fritt til å velge hvilken av modellene som brukes til dette trekket, med mindre det er tariffestet. Det vanligste er å trekke 4/26 uansett om ansatte jobber 5- eller 6-dagersuke. Grunnen til det er historisk, at det er dette som står nevnt i forarbeidene til ferieloven, sier Simployers arbeidsrettsjurist.

I kalkulatoren nedenfor beregnes trekket etter alle tre metodene, slik at det er lett å sammenligne hva utfallet blir.

Siden disse brøkene kan virke forvirrende på mange arbeidstakere, er vårt råd å ikke bruke disse på lønnsslippen. Skriv heller «Trekk for 5 uker ferie», så skjønner alle hva det betyr, er rådet fra Camilla Schie-Veslum.