Hvorfor godtar de at nordmenn sulter?

Publisert 9.12.2022
Foto: Privat

Hjerterått at Støre og Vedum godtar at nordmenn sulter

Statsminister Støre og finansminister Vedum det er hjerterått og et stort svik mot nordmenn at ikke de av våre medmennesker som har alt forlite nå får enda mindre grunnet økt priser på mat, strøm, renter, drivstoff, egenandeler, sykdom, bompenger – dette bare å nevne noen viktige saker for nordmenn som sliter.

Godtfolk! Sannheten er at ingen norske kvinner og menn kan leve i Støre og Vedums Norge – uten en lønn eller trygd på 23-tusen kroner netto utbetalt etter skatt med dagens levekostnader.

Videre må nå NAV eller GNAV som det heter på folkemunne -snarest åpne hjelpetelefon i hele Norge på alle NAV-kontorer som gjør at nordmenn som trenger hjelp og penger for å overleve i denne vanskelige tiden får den rettmessige hjelpen de fortjener som nordmenn i Norge.

Og bare så det er sagt: Demokratene gremmes over og kan aldri godta – at norske aleneforsørgere, minstepensjonister, uføretrygdede, syke gamle og unge med nedsatt funksjonsevne blir behandlet som annenrangs-borgere i sitt fedreland Norge. Nok er nok! Og om du ikke viste det så har alltid Demokratene sagt stopp til denne politiske galskapen.

Vidar Kleppe
Bystyre – og fylkestingsrepresentant for Demokratene