Hvorfor kan ikke humanetikere bruke kirkerommet til begravelse?

Publisert 5.9.2023
Arkivfoto: Sfm.no/Jan Hansen

Folk på bygdene ønsker ofte en humanistisk eller livssynsåpen gravferd. For de fleste er det viktig at seremonien holdes på hjemstedet, i lokalmiljøet der avdøde bodde.

Svært mange kommuner mangler egnede alternativer til kirken når de pårørende ønsker å arrangere en Humanistisk begravelse. Allmenne gravkapeller er ofte for små og har gjerne dominerende og fastmonterte kristne symboler, men det bygges nå moderne kirker som kan egne seg til slik bruk.

La oss ta for oss nye Rørvik (Nærøysund) kirke. Siden 2012 var det mye diskusjon på Rørvik om kirkebygging og livssynsnøytrale seremonirom. Da brant den gamle Rørvik kirke ned, og kirkemedlemmene ønsket seg selvsagt en ny kirke i kommunesenteret, samtidig som Human-Etisk Forbund og andre har argumentert for at det også bør bygges et livssynsnøytralt seremonirom i kommunen. Løsningen ble at det i den nye kirken ble bygget et lite «livssynsnøytralt seremonirom» med plass for 70 personer som er altfor lite for mange humanitære gravferd.

Er det riktig at stat og kommune forskjellsbehandler folk etter livssyn når det gjelder gravferd ved at man ikke kan bruke selve kirkerommet til humanetisk begravelse. Ved en befaring sammen med Kulturutvalget i fylket fikk vi vite at selve kirkerommet ikke fikk brukes til humanetisk virksomhet når det krevde et stort antall mennesker som overskred det livsnøytrale seremonirommet.

Tiden bør nå være kommet for å åpne enkelte kirker for ikke-kristne begravelser uten å ta ned de kirkelige effektene for hver gang. Dette bør gjelde slike kirker som Rørvik som man ønsker skal være i bruk så ofte som mulig for befolkningen. Når man kan bruke kirkerommet til møter og konserter, så bør også humanetikerne få anledning til å bruke det til for eksempel. begravelser.

Den norske kirke bør nå tillate at det kan gjennomføres livssynsnøytrale begravelser i deres kirkelokaler ettersom kirken forvalter nasjonale kulturskatter på vegne av fellesskapet.

Svein Otto Nilsen
1.kandidat på Pensjonistpartiets liste i Trondheim og Trøndelag