Hvorfor kan ikke menigheter i Trondheim drive et begravelsesbyrå?

Publisert 21.1.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Åtte menigheter i Den norske kirke i Drammen har gått sammen for å starte et eget begravelsesbyrå – i kirkelig regi. Tilsvarende forslag ble luftet også blant menigheter i Trondheim, men her var det sterke krefter som avviste dette. Jeg er forundret over dette og ønsker å vite hva som gjorde at arbeidet ble lagt bort umiddelbart og hvem som tok denne avgjørelsen.

Hvert år dør rundt 41.000 personer i Norge. I 2019 var tallet på kirkelige gravferder i Norge 34.765. Det vil si at nesten 85 prosent av alle som dør velger kirkelig gravferd. Nesten 9 av 10 nordmenn søker til Den norske kirke i møte med døden. Ved livets slutt er det altså liten tvil om at Den norske kirke fortsatt står veldig sterkt.

Gravferd er en av kirkens viktigste kjerneoppgaver. Det burde da være naturlig at menigheter i Trondheim også tar eierskap til byråenes tjenester knyttet til gravferd. De siste årene har vi sett en mer privat begravelse, personlig tilrettelagt for den avdøde og de pårørende. Begravelsesbyråene har kunnet tilby private seremonier som ikke involverer kirken eller andre trossamfunn.

Det er et faktum at kirken i for stor grad har overlatt begravelsesoppgavene til gravferdsbyråene. Det er derfor naturlig og riktig at menighetene i Trondheim også utreder muligheten til å ta større eierskap til den lange tradisjonen og erfaringen de har med å være der for mennesker i møte med døden.

At menighetene i Drammen velger å starte et eget kirkelig begravelsesbyrå, samtidig som denne utviklingen pågår, er både modig og spennende. Samtidig er det naturlig å stille spørsmålstegn ved Den norske kirke som en kommersiell aktør, i konkurranse med andre etablerte kommersielle aktører som det allerede samarbeides med.

Det er også en kjent sak at begravelser er dyre affærer, og kritikken mot byråer som «tjener penger på sorg» sitter løst hos mange. Det vil derfor være svært uheldig om Den norske kirke også skulle sette seg selv i en posisjon der de kan anklages for det samme. Dette er fallgruve som selvfølgelig må tas alvorlig hvis menighetene i Trondheim følger Drammen-menighetene. Jeg har fått bekreftet at «noen» i Trondheim har avgjort at denne saken skal legges død.

Får vi vite hvorfor?

Svein Otto Nilsen
Bystyremedlem for Pensjonistpartiet i Trondheim
Medlem i Ranheim menighetsråd