Hvorfor kutter rektorer skolegudstjenesten til jul?

Publisert 24.11.2021
Foto: Colourbox

Gudstjenester i samarbeid mellom kirken og skolen har lange tradisjoner i Norge. Det er viktig at det er ryddighet knyttet til dette samarbeidet slik at alle elever blir ivaretatt. Både de elevene som ønsker å delta på gudstjeneste og de som ønsker seg et annet likeverdig alternativ. Det er trist å lese at flere og flere skoler velger å kutte ut skolegudstjenesten.

Vi må ikke få det slik at kirken bare er nyttig når det skjer tragedier i den enkeltes liv med dødsfall. Kirken skal være i bruk både til glede og sorg. En skolegudstjeneste kan gjerne være et høytidelig og sosialt arrangement hvor elevene selv er med på å lage skolegudstjenesten og hvor det gjerne kan være stort innslag av sang og musikk.

Jeg vil oppfordre rektorer som har kuttet skolegudstjenesten tidligere til å endre oppfatning til årets jul. Ingen tar skade ved å overvære en skolegudstjeneste som elevene selv har vært med å sette opp. Elevene bør på en eller annen måte få eierforhold til skolens julegudstjeneste.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag

Redaktørens merknad: Det står stor respekt av folkevalgte som også setter fokus på forhold som dette. Flott gjort av Svein-Otto Nilsen. Red.