Hvorfor øke pensjonsalderen?

Publisert 24.11.2023
Foto: Colourbox

Fra i dag 67 år, så vil Brenna gå opp til 69 år før man får ta ut pensjonen sin. SV vil i sitt alternative budsjett øke uføre-minste-pensjonen med 7 500 kroner. Men hvor lenge vil det gå før man ikke får uføretrygd for de som skulle trenge den, og hva må skadene være før man kommer gjennom det nåløyet?

Man ser jo at veien mot ingen pensjon kan ha startet, tankene om dette har vel vert der en stund allerede tenker jeg. Nå begynner man å se litt av konturene av denne politikken, som politikere vil sette i verk. Altså hvor lenge går det før en av to i en husholdning(av ektefeller), før den som har minst mister hele sin pensjon/trygd? Hva gjør man da, jo man blir «sær-boere» som noen allerede er.

Vi flyter over av milliarder i Norge, sender ut, eller at det smugles ut milliarder i året i seddler, siste man vet nå er jo at formidable 36 milliarder er smuglet til Syria (Midt-Østen) og ingen reagerer eller prøver å stoppe denne galskapen, og så skal pensjonister lide for hele opplegget! Samtidig går kommuner med store underskudd, forstå dette den som kan.

Så har man da dette med hva kommunene bruker penger på. Mye av det er til fjas og ingenting fornuftig ser det ut til, og da øker en utgiftspost for folk, EIENDOMSSKATTEN. Tenk så rart dere. Politikere er noen rare dyr individer.

Ellinor Nerbø