Hvorfor så dyre vaksiner mot influensa?

Publisert 14.11.2022
Foto: Colourbox

Burde influensavaksinen ha vært mye billigere og gratis for enkelte grupper?

Influensavaksinen burde ha vært gratis eller mye billigere enn i dag. Det er svært mange som blir alvorlig syk av den tøffe influensaen som man beskriver som bagatell i forhold til pandemien vi har vært igjennom.

I sesongen 2017–2018 ble anslagsvis 7600 pasienter innlagt i sykehus med påvist influensa. Cirka to tredjedeler av disse var 60 år eller eldre. Sesongen før var det rundt 5000 innlagt med influensa, også dette tallet var høyt.

Sesongen 2017-2018 ble det til sammenlikning estimert rundt 1400 influensa relaterte dødsfall. Det er mange færre som døde av Corona i Norge. Cirka 1,6 millioner nordmenn tilhører risikogrupper som er spesielt sårbare for å utvikle alvorlig influensasykdom. Disse anbefales årlig influensavaksine.

Gjennomsnittlig effekt av influensavaksinen er 60 prosent. Dette betyr at noen får influensa selv om de er vaksinert. Vaksinasjon kan likevel redusere sannsynligheten for å utvikle alvorlig sykdom. La ikke prisen på influensavaksinen være avgjørende for at folk tar denne. Det må være mulig å gi vaksinen gratis til enkelte grupper samt senke prisen vesentlig for de andre.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant
Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting