Hvorfor skal de uføre være taperen på årets statsbudsjett?

Publisert 3.12.2021
Illus.foto: Colourbox

Dersom regjeringens forslag blir vedtatt i desember vil uføretrygdede få mindre fra Nav over nyttår. Å frata uføre den lille muligheten man har til å føle seg samfunnsnyttig, må vi rett og slett skrive på kontoen for forskjellsbehandling. Det er nok et bevis på at psykisk helse og ivaretakelse av egenverd er nedprioritert.

I oktober la Solberg-regjeringen frem sitt forslag for statsbudsjettet for 2022, der de blant annet foreslo å fjerne fribeløpet som gjør at uføretrygdede kan tjene inntil 0,4 G (grunnbeløpet i folketrygden), uten trekk i uføretrygden. 0,4 G tilsvarer rundt 42 000 kroner.Samtidig ble det foreslått å redusere reduksjonen i uføretrygden for inntekter opp til 1,2 G, rundt 127 000 kroner.

Forslaget innebærer at i stedet for at man har et fribeløp på 42 000 (0,4G) for inntekt før uføreytelsen blir avkortet, så får man i stedet halvert avkortning av trygden opp til 127 700 (1,2 G),

En vanlig avkortning for en som er 100 prosent ufør er 66 prosent. Med det nye forslaget vil uføretrygden bli redusert med halvparten, det vil si 33 kroner per 100 kroner, men allerede fra første krone – og opp til 1,2 G. Dette er rett og slett smålig, og jeg forventer at regjeringen fra SP og AP viser sitt ansvar og forkaster forlaget som den tidligere regjeringen har foreslått.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting