Hvorfor straffes ikke byråkrater som begår lovbrudd?

Publisert 26.1.2021
Illustrasjonsbilde: Sfm.no

Norske riksmedier synes fortsatt ikke å være så veldig opptatt av å sette fokus på byråkrater, eksempelvis innen juss-eliten, hvor mange faktisk representerer en åpenbar fare for rettssikkerheten til folk flest. De aller fleste av våre politikere får som regel så hatten passer når noe går galt. Og når noe går skikkelig ille, ja da blir også en og annen sjelden gang byråkrater trukket til medansvar, men meget sjelden eller aldri dømt.

I blant får politikere så hatten passer av media grunnet feil og tabber som byråkratene egentlig burde ha stått alene ansvarlig for. Hvem er så disse byråkratene, og hvor finner vi dem? En byråkrat, kvinne eller mann, kan være stiftelses- eller organisasjonsansatt, offentlig ansatt i et departement, i et direktorat, i politiet eller i en domstol, privatansatt og knyttet til offentlig virksomhet osv. osv.

Ikke alle skiller klart mellom hva som er politikeres oppgaver og ansvar, og hva som er byråkratenes. Upopulære og udugelige politikere kan byttes ut ved valg eller fjernes ved mistillitsforslag. Å bli av med, eller rett ut sagt, få fjernet udugelige og farlige byråkrater, synes nærmest umulig å få til også i Norge. Fakta tilsier at mange byråkrater begår legaliserte (regelskapte /regel-aksepterte) handlinger som kan være, eller som er klart strid med både nasjonale lovverk og/eller internasjonale overenskomster, (EMK – FN konvensjoner osv.).

Det virker som at politikere generelt, ikke er så veldig opptatt av at byråkrater, slike som tross bedre vitende begår lovbrudd, aldri blir etterforsket, straffeforfulgt og dømt. Og selv om bevisene kan være utvetydige. Politianmeldelser mot byråkrater blir som regel henlagt med følgende begrunnelse: ”Intet straffbart forhold begått”. Og prøver man å påanke en slik avgjørelse til statsadvokaten og siden riksadvokaten, så får man som regel tommelen ned.

Skal våre byråkrater fortsatt kunne unndra seg enhver form for straffeforfølgelse og beskyttes for enhver pris, og fortsatt få lov til å skalte og valte med både mennesker og lovverk akkurat som det passer dem? Er det på tide å sette foten ned også for disse? Vår intensjon er igjen ikke å generalisere eller stigmatisere enhver byråkrat. Men sfm.no må også erkjenne at en skikkelig oppvask er helt nødvendig på flere områder, ikke minst på sin plass.

Jan Hansen
Ansvarlig redaktør
Frilansjournalist (MNJ)