I demokratiets navn!

Publisert 28.7.2017

Av Thorbjørn Andersen
Atkivfoto: JH Media

I det politiske narrespillet – er politikeres bruk av populære og tillitskapende ord vanlig. Hensikten – er å forvirre og forføre lesere og velgere. (Ordet ”demokrati” er blitt et typisk eksempel i den sammenheng). Det er, og har lenge vært, min påstand.

Ikke vet jeg om det var det som lå til grunn for kronikken i Aftenposten, 28.7.2008. Den gang skrev Sigurd Skirbekk – professor emeritus, Universitetet i Oslo – blant annet følgende: ”Annen verdenskrig og FNs tilblivelse er i Vesten blitt fortalt og gjenfortalt på en slik måte at demokratiets fremvekst er blitt stående som det godes seier over det onde. Derfor er det blitt nærmest tabu å sette spørsmålstegn ved demokratiet som styringsform.”

Demokratiet har – også etter undertegnedes mening, utviklet seg i en retning som nettopp må tas opp til seriøs og bred debatt – for å hindre gal utvikling. (Globalisering). Satt på spissen: Min påstand er at – i stedet for et virkelig demokrati – opplever befolkningen nå en indre oppløsning og et ytre press. Også her i Norge.

Professor Skirbekk kom med spørsmålet: Er demokrati alltid best? Spørsmålet bør oppta oss alle – ikke bare politikere – men kanskje spesielt alle de som har valgt politikerne. For sannheten er vel heller den, at vi alle – etter det som har foregått – for alvor er i ferd med å skylde på hverandre. MEN – hvor mange skjønner egentlig et kvekk? Opplysning omkring det som virkelig har foregått i årevis, må derfor beskrives i klartekst. Hvem tar på seg den utfordrende og viktige oppgaven?

Resultatet av galskapen – er nemlig alt annet enn demokrati, men derimot – sentralisering, sentralisering, sentralisering – som til slutt ender i et totalitært, SOSIALISTISK SYSTEM, enten man kaller galskapen kommunisme – fascisme – eller – nazisme. (For: Ordvalget er vel bare av akademisk interesse? Sosialdemokratiet – må nødvendigvis også komme i fokus). Nettopp i demokratiets navn – har nazifiseringen bare fortsatt etter 2, verdenskrig. Bak det hele står mange røvergløgge mennesker. Disse må fjernes, på en demokratisk måte! Hvordan?

Dette ”1000-kroner-spørsmålet” – går til alle.