I en rettsstat er alle like for loven

Publisert 26.7.2023
Foto: Sfm.no
Ytring!

Er Norge noen rettsstat?

Det utales at Norge er det, men svaret på det er noe helt annet. Allé oppegående mennesker vet at i en rettsstat har alle mennesker rett å prøve ut sine saker i domstolene,0g uansett hvor bemidlet personen er, men skjer dette? Nei det er så langt fra sannheten det går an å komme. Teoretisk er det så, men sannheten er en annen.

Etter loven heter det at man har rett til fri rettshjelp, men søker du, får du tvert avslag. Så i praksis er det bare folk med mye penger som får gjøre bruk av domstolene. Er Norge da noen rettsstat? Så absolutt ikke. I en rettsstat er alle like for loven. Selv har jeg flere ganger blitt utsatt for sivilrettslig justismord. De verste justismord er de som ikke er helt klare i toppen som blir dømt for drap, uten at bevisene foreligger.

Hadde man fulgt Grunnloven hadde alt vært ok. Da hadde Norge vært en rettstat, men Grunnloven brytes av Storting og regjering. Den skal bare brukes når de folkevalgte tjener på det. Hva så gjør Høyesterett da? Ingen verdens ting. Der i gården lar de politikerne få gjøre som de vil. I flere land om politikerne går imot folkeviljen, blir det bråk og til dels voldelige demonstrasjoner. Det er bare i Norge at folket ikke våger det. Ett land som ikke er rettsstat, er ikke annet enn en skitten totalitær stat.

Hans Bauge
Samfunnskritiker