Mulla Krekar utlevert. I Italia venter fengsel i 12 år

Publisert 26.3.2020
Foto: Wkipedia (Wikimedia Commons)

I løpet av hele 17 år i Norge har nord-irakeren Mulla Krekar kostet det norske samfunnet atskillige millioner kroner. Man kan bli mer enn målløs i et tilfelle som dette, og ikke minst når det gjelder norske myndigheters iver etter å ha ivaretatt denne terroristens menneskerettigheter, og da sett opp mot hvordan andre borgere (også norske), er blitt behandlet av samme myndigheter. Det er nesten utrolig at man ikke tidligere har klart å få denne terroristen ut av Norge.

Kongen i statsråd avgjorde altså nylig at Krekar skulle ut av landet, og den 26.3.2020 ble ordren effektuert. Krekar befinner seg nå i et italiensk fengsel. Den dømte terroristen har anket dommen på 12 år i Italia inn for en høyere instans, og det er ingen ting norske myndigheter eller hans flerårige norske forsvarer kan gjøre. Krekar vil aldri kunne komme tilbake til Norge – selv om han senere skulle finne på å søke om familiegjenforening. Der er toget allerede gått.

Skrevet av sfm.no/redaksjonen