I Norge eksisterer det ikke lov og rett?

Publisert 31.3.2022
Foto: Wikipedia

Lovene er ment å beskytte folk mot overgrep av enhver art. Det jeg her skal ta tak i er barnekonvensjonen, nemlig brudd på denne som politikerne begår med fullt overlegg? Etter Grunnlovens § 92, skal samtlige artikler i menneskerettskonvensjonen, både den europeiske menneskerettskonvensjon, menneskerettserklæringen og barnekonvensjonen, følges slavisk.

Det følger også en rett til å klage på brudd som begås i noen av disse, men ettersom barn ikke har klagerett, bestemt i av det norske Stortinget. Der synes de det er helt greit at barn skal få lide overlast i Norge? Da kan man nærmest sammenligne disse forbrytelsene med dem som Putin begår i Ukraina.

Nå nærmer vi oss 17. mai, altså den dagen i 1814 hvor den nye Grunnloven ble undertegnet. Dette har jeg nærmest hvert år skrevet om, uten at tingene har blitt noe bedre. En person eller gruppe eller organisasjon som bryter mot norsk lov i Norge, ansees som kriminelle. Et annet ord for dette er at den eller de er kriminelle.

Grunnloven er alle lovers mor og far. Kommer en lov konflikt med noe i Grunnloven, skal den loven uten unntak vike. Heller ikke stortingsvedtak kan overprøve Grunnloven. Det betyr i denne saken at klagerett for barn, er en soleklar rett barn har etter den tidligere nevnte § 92.

Som følge av alle lovbrudd de folkevalgte begår på Stortinget, er det bare ett navn som passer for Stortinget, det lite respekterte navnet «Forbrytersyndikatet.»

Hans Bauge
Samfunnskritiker