Ideologi har lite med politikk å gjøre!

Publisert 4.1.2021
Foto: Colourbox

Noen mennesker har en egen evne til å terge opp andre. Ekstra ille er det når tergingen går ut på å forandre livssituasjonen for veldig mange mennesker, når de prøver å frata et helt folk den valgfrihet og de nedarvede rettigheter folket har. Hadde det vært vanlige skadedyr, som mus, kakerlakker eller sølvkre, ville det vært mulig å sette et proft firma til jobben med å fjerne utøyet. Langt verre er det når «skadedyrene» har to bein, og kaller seg et politisk parti. Da hjelper det ikke med proffe skadedyrs-jegere, – da må folket gjøre jobben selv – med stemmeseddelen! Man må også huske: Ideologi har lite med politikk å gjøre!

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har en ideologi som er menneskefiendtlig – som beskrevet ovenfor. MDG tror ikke at Jorden er flat, men at 90 % av Norges millioner bilister sørger for Jordens undergang. Hvis ikke vi slutter å kjøpe og bruke diesel- og bensinbiler fra og med 2023, vil Armageddon inntreffe. Derimot – hvis man innen den tid klarer seg med batteribil, kollektiv transport, sykkel, eller går – i lille Norge – vil Ragnarok unngås, og paradisiske tilstander vil prege kloden vår. Tror MDG. Og prøver å vinne lettlurte velgere med sitt budskap! Og ditto kommunestyrer!

Takk og lov – De store, ekte politiske partiene tar avstand fra MDGs «karismatiske» budskap, og likeså har de store bilorganisasjonene sagt klart i fra, at den bilfrihet det norske folk har, skal de få ha i mange år framover. Vi som vet hva slags bil som duger for hver av oss, skal få både kjøpe og bruke disse – inntil det er naturlig for hver enkelt å velge nyeste utgave av enten dieselbil, bensinbil, batteribil – eller ny, overbevisende teknologi-bil, når den eventuelt kommer. Men forbud og tvang må MDG ta med seg til en annen klode! Slik de driver på, blir de optimalt upopulære, og blir valgets suverene tapere!

Terje Haugom, kjører diesel.