Idiotiske og intetsigende fylkesnavn

Publisert: 7.8.2020
Foto: Skjermdump

Jeg satt og hørte på nyhets-sendingene forleden, hvor der var diverse innslag om hendelser i innlandet – som visstnok nå er blitt et egennavn med stor I.   Hvor de aktuelle hendelsene fant sted, er meg totalt ukjent.  Selv det norske innlandet er såpass stort at en slik benevnelse ikke sier noe som helst geografisk.  Tenk når man f.eks. spør en eller annen om hvilket fylke vedkommende bor i, og får til svar «innlandet»!  Da virker det som om vedkommende ikke vil si hvor han/hun bor – det er bare sånn generelt i innlandet et sted.  Totalt meningsløst.  Jeg skulle gjerne visst hvem som opprinnelig fant på et slikt «navn», for det må jo ha hatt sin opprinnelse i ett bestemt hode!  Tør vedkommende stå frem?

Vi andre som bor lenger ute langs kysten må jo da befinne oss i utlandet – eller Utlandet…? Vi er tvunget inn i det like meningsløse storfylket som kalles Vestland – her i ubestemt form.  Vi er i samme situasjon – hvis vi blir spurt om hvilket fylke vi bor i så tør vi ikke spesifisere det nærmere enn at vi bor på vestlandet.  Rogaland er også en del av Vestlandet men nektet klokelig å bli med i et storfylke.  Det burde Hordaland og Sogn og Fjordane også gjort.  Personlig anser jeg meg fortsatt som beboer i Hordaland fylke – og det får ingen ta fra meg!  Jeg er kort sagt bergenser og Hordalending – forever!

Så har vi dette tredje meningsløse «navnet» viken (Viken).  Vi i Bergen tenker da straks på en liten bydel i Bergen som heter Solheimsviken men som på folkemunne alltid er blitt kalt viken.  Så når vi hører om en hendelse i viken, så tenker vi straks internt i Bergen – ikke at det er på Østlandet.  For der har man jo Vika som visstnok er en ditto del av Oslo.

Nei la oss se frem til en ny regjering som har vett og fornuft nok til å reversere disse meningsløse og intetsigende «navnene» – og samtidig la Finnmark og Troms igjen bli egne fylker!  Kanskje man i mellomtiden – bare på gøy – kan kalle det nordligste fylket Tromsmark…?   De fleste kommune-sammenslutningene er der også misnøye med, så her blir det nok å jobbe med for en ny og fornuftig regjering!

Wilfred Høsteland