Ikke la dere forlede

Publisert 23.4.2020
Foto: Wikipedia

Vi begynner å se konturene av dårlig skjult valgkamp-teknikk fra regjeringen Solberg.  Det følger til en viss grad mønsteret som Donald Trump nå skittent utnytter i sin valgkamp.  Der spilles i begge tilfeller på Koronaen. Altså prøves der å vinne poenger på folkets liv og helse.   Høyre ved statsministeren begynte å spille på et «fantastisk» kjøp av like fantastiske pustemaskiner som når ekspertene fikk se dem ble slaktet nor og ned!  Etter deres mening var de ubrukbare!  En stor bløff.  Lureri.  President Trump prøver å utnytte sin del av Koronaen bl.a. ved å støtte demonstranter mot forsiktighets-tiltak i stater med demokratiske guvernører.  I stater hvor republikanske guvernører har satt i verk samme type tiltak, får de støtte av den samme janus-figuren Trump med to ansikter og som snakker med to tunger også i denne saken.

Høyre i Norge har i følge noen undersøkelser en del økende oppslutning.  Grunnen er vel ikke absolutt gitt, men det tyder jo på at enkelte spurte som ikke er helt i stand til å tenke selv, har latt seg imponere over den sittende regjeringens stort sett bra måte å takle virussaken på.  Men her må man for all del vri litt på fokuseringen til riktig posisjon.  Regjeringen har hovedsakelig satt i verk tiltak som er anbefalt fra Helsedirektoratet. Det hadde enhver regjering måttet gjøre.  Så vi har egentlig ikke noe spesielt å takke regjeringen for i denne saken, men helsemyndighetene som har tilrådt fagmessig riktige tiltak som enhver regjering jo bør og skal bøye seg for.

Ingen må derfor la seg imponere over Solberg & Co.  De har bare gjort det de var forpliktet til å gjøre – noe en annen regjering også hadde måttet!  Det er vel det norske folk som har vist ansvar ved å ganske lojalt følge helsemyndighetenes anbefalinger og pålegg.

Wilfred Høsteland.