Ikke med i folketrygdens egenandeler

Publisert 30.7.2021
Foto: Else Skjeldam

Hvorfor er ikke treningsavgift på spesielle treningsmaskiner med i folketrygdens egenandel? Egenandeler er betaling som inngår i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Egenandeler hos lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), laboratorier og røntgeninstitutt, fysioterapeut, tannlege (enkelte former for tannbehandling), egenandeler til medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept er utslagsgivende i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

Er det ikke på tide å vurdere om trening på motoriserte treningsmaskiner bør komme under samme frikortordning? Feelgood-prosjektet har uten tvil gitt meget gode resultater for folk som sliter med helsa. Feelgood er et folke­helse­kon­sept som er til for at mennesker skal kunne ha det bra! Treningsmaskiner har endelig gjort fysisk akti­vitet til noe alle mestrer.
Maskinene tilrette­legger alt slik at man ikke behøver være redd for å gjøre noe feil eller å bli over­belastet.

Det er den enkeltes muskelstyrke som avgjør aktiviteten, slik at man hindrer overbelastning. Her er det ikke noe kropps- eller presta­sjons­press og man trener i et voksent miljø der man vil kjenne mest­rings­fø­lelsen fra første stund. Feelgood sitt mål er å gjøre kroppen i stand til å yte maksimalt, ut ifra egne forutsetninger. Dermed får man mest mulig ut av livet og man skaper godfø­lelsen!

Feelgoodkonseptet baserer seg på opptil tolv moto­ri­serte treningsmaskiner. Til forskjell fra tradi­sjo­nelle trenings­ap­pa­rater drives disse trenings­ma­ski­nene av en motor som gjør at de går av seg selv. Hver treningsmaskin er forskjellig og retter seg mot ulike muskel­grupper. Konseptet er skred­der­sydd for å kunne gi en sirkel med øvelser som trener og aktiverer hele kroppen på ca. 40 minutter. Tiden er inne for at Helse-Norge nå tenker nytt. Dette prosjektet bør inn under egenandel-paraplyen slik at leger kan anbefale opptrening på slike maskiner og gjerne i samarbeid med fysioterapeutene.

Jeg vil som gruppeleder for Pensjonistpartiet løfte dette forslaget til alle de instanser som kan påvirke hva som skal inngå i egenandelen. Dette gjelder bl.a. Helsekomiteen på Stortinget samt partilederne på Stortinget, Helse- og omsorgsdepartementet, Nav med flere. Det vil gå spesielle henvendelser til alle disse slik at man kan få til en generell diskusjon om det skal åpne muligheten for at annet en fysioterapeut kan inngå i egenandel-ordningen.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre og Trøndelag fylkesting.

Else Skjeldam
Driver av Feelgood Heimdal