Ikke skrot Gjenlevendepensjonen – Den er for viktig for mange

Publisert 27.11.2023
Foto: Colourbox

Viser til ukeadressa 25. november hvor en ung mor med 2 barn mister sin gjenlevendepensjon. Hun mistet mannen i drukning for noen år siden. Det er pr. juni 2023 ca. 13500 personer som mottar gjenlevendepensjon. Rundt 5000 vil miste retten til gjenlevendepensjon ved utgangen av 2026.

Den gamle Regjeringen med den gang Arbeids- og sosialministeren fra Høyre begrunnet det med at etterlatte ytelsene er fra en tid da Norge så veldig annerledes ut og de fleste kvinner ikke var i jobb. Videre sa han at tidene hadde endret seg og at antallet som mottar ytelsen, var mer enn halvert til 17 000 mottakere siden 70-tallet.Dette gjelder tross alt i 2023 fremdeles 13500 enkeltpersoner som fremdeles er et stort antall.

I gammel alderspensjon fra folketrygden, som gjelder fullt ut for alle som er født i 1953 eller tidligere og som fases gradvis ut for årskullene 1954–1962, kan man få høyere alderspensjon dersom ektefellen eller samboeren er død. Reglene sørget også for at etterlatte under 67 år og barn som mister foreldre får etterlatte ytelser. Nå fjernes etterlattepensjonen for svært mange voksne i arbeidsfør alder og erstattes den med en heller usikker overgangsstønad.

Høyre-regjeringen foreslo at særreglene som kan gi uføre og alderspensjonister høyere ytelse som gjenlevende ektefelle ble fjernet for nye tilfeller. Jeg hadde et lite håp om at dagens regjering med AP-SP jobbet for å få tilbake en solid gjenlevendepensjon.  Vi kan ikke bare skylde på Høyreregjeringen hvis ikke dagens regjering snur i saken. Det er ingen skam å snu Vedum. Snakk med SV og kanskje kan man redde mange familier.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting