Ikke uten grunn

Publisert 25.5.2021
Foto: Sfm.no

Når en som kaller seg politiker er så besatt av å plage og begrense fossilbilisters muligheter og bevegelsesfrihet med bil, og tvangs-omdisponerer fossilbilenes parkeringsmuligheter og kjørebaner til fordel for elbil og sykkel, da provoserer man vanlige folk så til de grader, at man må forvente sterke reaksjoner.

Et parti som står for slik «politikk» – eller rettere sagt ideologi, – vil få vanlige fornuftige personers skyts rettet mot frontfigurene. Når så denne «politikeren» dundrer videre med forbud og reguleringer, sager ned avholdte, historiske trær, for å gi plass til syklister, velger å tie om skandaler i milliardklassen man har stelt i stand i rollen som byråd, og krever at Norges levebrød nr. 1 skal opphøre snarest, har personen lagt hodet på blokken – uten å innse hva galt man har gjort. At vanlige normalt tenkende mennesker fyrer løs pepper og det som verre er, er en naturlig reaksjon.

Som politikere i andre partier også må forstå! Når man ikke vil eller kan forstå hvilke problemer ens utøvende «politikk» påfører andre i samfunnet, må det sterkere lut til. Politikere skal være folkets tjenere, ikke plageånder!

Terje Haugom