Ingen gevinst ved å bruke bio-drivstoff

Publisert 26.1.2021
Illus.foto: Colourbox

Klima- og miljøforkjempere vil at transportsektoren skal bruke mer bio-drivstoff. Det er i den anledning høyst betimelig å lufte noen fakta.

Vanlig drivstoff – diesel og bensin – er foredlede oljeprodukter, hvor råoljen ligger i sjikt i jordskorpen. Råoljen er et resultat av døde trær, planter og dyr som levde for millioner av år siden, og er blitt presset sammen av stadig tykkere lag med nye planter, jord og steinmasser til et meget høyt trykk over tid.

Bio-drivstoff produseres vanligvis av levende skog som hugges til oppmaling, og sammen med levende planter gjennom en avansert prosess blir omdannet til bio-diesel.

Når fossilt drivstoff eller bio-drivstoff forbrennes, skapes det like mye CO2 som stiger til værs. Hva er da gevinsten ved å bruke bio-drivstoff? Burde ikke levende skog og planter spares, som vi trenger for trærnes produksjon av Oksygen gjennom kullsyre-assimilasjonen? Og bør vi ikke heller bruke det fossile, døde drivstoffet, som tidligere tider så gavmildt har skjenket oss?

Det er altså ingen gevinst å hente ved å produsere og bruke bio-drivstoff, ettersom fossilt og bio «forurenser» like mye. Derimot taper vi på å bruke opp trær og de planter som lever i dag. I tillegg er det mange moderne bilmotorer som rett og slett havarerer når det fylles bio-drivstoff på tanken.

Det er å håpe at høstens nye regjering ser – foruten alt overdrevent fokus på «elektrifisering av bilparken», – hvilken fadese bio-drivstoff egentlig er. Og at Norge fortsetter å videreforedle gullet fra Nordsjøens havbunn. For klimaet betyr det egentlig ingen forskjell.

Terje Haugom, samfunnsdebattant.