Innlandet bruker mest legemidler

Publisert 22.3.2023
Foto: Apotekerforeningen
Kilde: Mynewsdesk

Legemiddelstatistikken for 2022 viser at det er innbyggerne i Innlandet som i gjennomsnitt bruker mest reseptpliktige legemidler. De bruker 15 prosent flere legemiddeldoser enn landsgjennomsnittet.

Nest mest legemidler bruker de i Nordland, fulgt av innbyggerne i Viken. Befolkningen i Oslo bruker færrest reseptlegemidler, mens rogalendingene og trønderne ligger på plassene over.

Det er en nær sammenheng mellom alder og legemiddelbruk, der de eldste trenger mye mer behandling med legemidler enn de yngre. I Innlandet er mer enn en av fem innbyggere over 65 år, mens bare en av åtte i Oslo er i denne aldersgruppen.

Hele Norge blir som Innlandet

– Fylkesstatistikken er en påminnelse om hva som vil skje med legemiddelbruken i årene fremover. I løpet av noen år vil hele landet ha en befolkningssammensetning som ligner den Innlandet har i dag, med en vesentlig større andel eldre. Da vil behovet for legemiddelbehandling øke kraftig, sier Jostein Soldal i Apotekforeningen.

Rogaland har den nest yngste befolkningen, og bruker nest minst legemidler. Rogaland er imidlertid det fylket som har hatt størst økning i legemiddelbruken pr innbygger fra 2021 til 2022, med en økning på 4,5 prosent.
*Alle reseptlegemidler, basert på i hvilket fylke apotekene som solgte legemidlene er lokalisert

Det er relativt små forskjeller i hvilke legemidler som ligger på topp i forbruk mellom fylkene.

Dyrest legemiddelbruk i Agder

Innbyggerne i Agder har den dyreste legemiddelbruken, fulgt av Innlandet og Vestfold og Telemark. I alle disse fylkene brukes det i snitt legemidler for over 6 100 kroner pr innbygger, mens gjennomsnittet for hele landet er 5 900 kroner. (Kroner pr innbygger i Oslo er ikke medregnet, siden legemiddelbruken i flere sykehus med nasjonale funksjoner, telles med i Oslo).