Ja eller nei til fortsatt NATO medlemskap?

Publisert 12.11.2021
Foto: Wikimedia

Her er det land i Europa som sier at NATO er hjernedødt og til det skal jeg si meg helt enig, men uten hjernedøde europeiske ledere hadde det ikke vært noe NATO i dag, så jeg vil si det slik at NATO som ble skapt av USA etter siste krig. Var at USA led av en sykdom og sykdommen var en sykelig frykt for kommunismen og da den kommunismen som var i vårt naboland i øst USSR.

Det var Harry Truman som skremte opp daværende Europeiske ledere om å slutte seg til dette NATO trollet og grunnen til dette var at USA slo seg på brystet og øste ut Milliarder av dollar for hjelpe Europa og betale for reparasjon av det Tyskland med Adolf Hitler hadde ødelagt og kalte dette for at de hjalp Europa med denne såkalte Marshall hjelpen, men sannheten er en helt annen. Det var bare Tyskland som ble hjulpet.

Det var Tyskland som tapte krigen, det var Tyskland som skulle ha betalt for ødeleggelsene, men det slapp dem, takket være USA. NATO er ett produkt av en utpreget amerikansk frykt for det daværende kommunistiske USSR, som i dag har blitt en frykt for den forhenværende KGB oberst Vladimir Putin. Sannheten er at oberst Putin var ikke kommunist, men var offiser i det fryktede KGB, som ikke lenger eksisterer.

I dag ser man spøkelser på høylys dag når man ser til Russland og Putin. Russland blir i dag kritisert om de forflytter krigsutstyr fra sine baser i Engels til sine baser på Kola. Når NATO har øvelser i nærheten av Russlands grenser, blir NATO kritisert av Russland, så nå har Russland sluttet med kritikken, i stedet har de også militærøvelser på sin side av grensen og blir sterkt kritisert for det av Vest Europa som på sin side påstår at Russland er aggressive.

FN som også ble skapt av USA skulle med sitt sikkerhetsråd der faktisk også Russland er medlem, skulle gå inn å hjelpe nasjoner mot aggressive naboer, men når disse feiler når de ikke vil sende fredsbevarende styrker ut for å hjelpe, da sender Russland selv ut slike styrker og blir beskyldt for å være aggressive, men sannheten er en helt annen. Det er USA som er den aggressive nasjon. Det er USA og NATO som er en fare for verdensfreden. Nå etter at Sovjet falt takket være en enighet mellom Gorbatsjov og Ronald Reagan, skulle jo dette problemet være løst, men ikke for USA.

Det aggressive USA trenger i dag fiender for å kunne eksistere. De setter i gang en krig bare for å få solgt våpen og annet krigsmateriell. Så selges våpen til de som USA sloss mot og til det bruker, eller skal jeg si misbruker de det at de dreper også sivile, kvinner og barn i dette krigsspillet synes også norske politikere er i orden og han som var statsminister da Norge var med på USA sine lystdrap i Libya, Jens Stoltenberg. Dette var klart en krigsforbrytelse at norske F16 fly bombet sykehus og skoler.

Hans Bauge
Samfunnskritiker