Ja, nå må Norge ut av ACER

Publisert 16.10.2021
Foto: Colourbox

Grunnet norske stortingspolitikere har nordmenn nå dessverre «all time high» strømpriser. Konsekvensen av dette er at nordmenn helt unødvendig må tømme kontoene sine grunne alt for høye strømpriser for å holde varmen. Om ikke Norge snarest kommer seg ut av EUs energibyrå ACER vil dette faktisk også true nordmenn og norsk industri sin konkurranseevne. Dette kan «rett og slett» ikke den nye regjeringen med Støre og Vedum i spissen – forholde seg likegyldige til.
 
Men kan norske myndigheter strupe strømeksporten over utenlandskablene? Nei, dette er faktisk ikke mulig etter at Norge tilsluttet seg ACER i 2018 og tillot utbygging av kabler som faktisk kan eksportere ved å sende ut hele 50 prosent av den norske strømproduksjonen – noe som igjen fører til helt unødvendige høye strømpriser i Norge .
 
Kraftutveksling som foregår i EU og EØS er noe vi alle tjener på sa regjeringen Solberg til stadighet, men dette stemmer ikke – og hva vil regjeringen Støre gjøre med dette? Vi husker alle godt hovedargumentet for at Norge skulle slutte seg til ACER. Vi kunne importere billig strøm når det var kaldt i Norge og eksportere når overskuddet på strøm var stort i Norge.
 
Fakta er at: I det europeisk indre marked for strøm, så sørger algoritmer for at strømmen går dit strømprisen er høyest. Da er det ikke lenger tilbud og etterspørsel i Norge som gjelder, men Europa som dessverre også bestemmer strømprisen i Norge.
 
Demokratene mener derfor bestemt at Norge skal bruke den reine norske strømmen på det norske folk og til å bygge landet, men da må vi ut av ACER og EUs energiunion sine klør- snarest mulig. Her har vi ingen tid å miste finansminister, Trygve Slagsvold Vedum. Nok er nok!
 
Vidar Kleppe
Demokratene

Redaktørens merknad: Det innsender (som selv er eks. stortingsrepresentant) her skriver, kan ikke annet enn bekreftes som en iskald sannhet, og som enhver «skeptiker» kan etterprøve. Majoriteten av det norske samfunnets borgere og beboere, er rystet langt inn i sjelen over den stadig voksende «grådighets-kulturen», hovedsakelig forårsaket av en rekke politikere både på riks-, fylkes- og kommunalplan. At mange av disse overhodet ikke ser de negative konsekvensene av hva slik «grådighet» medfører på lang sikt, er både hoderystende og sjokkerende. Det gjenstår å se hva den nye regjeringen nå akter å gjøre. Og for å sitere vår nye statsminister Jonas Gard Støre: «Nå er det vanlige folks tur». Flott, og vis det da i handling. Red.