Ja til jernbane i Nord-Norge

Publisert 28.9.2023
Foto: Jan Hansen (Historisk foto fra Fauske stasjon 1979).

Var det ikke utbyggingen av jernbanen vestover i USA som skapte småbyene, arbeidsplasser og bosetting? Og var det ikke Bergensbanen som bidro til tettsteder som Voss, Dale, Vaksdal m.fl.? Det samme gjelder utbyggingen av Oslo. Hva har ikke T-bane-nettet betydd for boligområdene der?

En dobbelt-sporet jernbane i hovedsak anlagt langs E-6 helt til Kirkenes må være løsningen. Med overgang til lokaltog på sidebaner til Tromsø og Harstad, og til Kautokeino og videre til Karasjok. En linje fra Tana og ut til Vardø vil også være positivt. Hva dette vil bety for næringslivets oppblomstring og ditto bosetting i Nord-Norge, sier seg selv. At det kan bli konflikt med reindrift o.l. er jo ikke umulig. Men det meste kan løses. Og turismen til landsdelen vil helt klart øke i omfang.

Fra Karasjok bør det være mulig å gå over til jernbane i Finland, og fra Kautokeino likeledes til Sverige. Et nordisk samarbeid mellom reiselivs-næringen, jernbaneselskapene i Norden, og Hurtigruten, vil kunne skape et godt alternativ til sydenreiser. Og dersom Russland etter hvert satser på samarbeid med de nordiske land – i stedet for å tenke krig, – kan en tur med tog videre fra Kirkenes til spennende steder i Sibir og Nord-Russland ikke være urealistisk.

Våre folkevalgte bør etter hvert rette blikket mot mulighetene en dobbeltsporet Nord-Norge-bane kan gi for land og folk. Østlandet har i sannhet skummet fløten lenge nok! Det vil være investeringer for framtiden, og skape bedre samhold og samarbeid mellom landsdelene i vårt langstrakte land!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.