Ja til Norge, og et klart nei til EU, EØS, Schengen!

Publisert 5.10.2020
Foto: Sfm.no

Vår hverdag krever samarbeid mellom nasjoner for å løse de felles utfordringer verden står overfor. Varige samarbeidsløsninger fordrer sterke nasjonalstater og respekt for nasjonalstaten. Demokratene ønsker ikke overføring av nasjonal styring til overnasjonale organer og Demokratene er derfor en garantist for nei til EU og EØS. Demokratene vil erstatte dagens EØS avtale med en handelsavtale med EU der eventuelle konflikter kan løses over en felles domstol, som tidligere, EFTA. Demokratene vil kreve en folkeavstemning for å trekke Norge ut av EØS og Schengen.

Demokratene mener at Norge skal trekke seg fra Schengen-avtalen. Norge skal beskytte eget territorium og landets grenseoverganger med sterk kontroll. Schengen har skapt dype splittelser mellom folk og EU og vi ser at nasjonale grenseoverganger kollapser i Sør, Mellom-Europa og nå i Nord-Europa. Demokratene mener at Schengen er en fare for den norske velferdsstat, og dets innbyggeres sikkerhet og helse. Schengen truer demokratiet med enorm immigrasjon og bidrar til at samfunnet mister felles verdier.

Schengen-avtalens hovedtanke er å lette reise mellom avtalelandene, blant annet gjennom pass- og visumfrihet ved interne grensepasseringer. Samarbeidet omfatter i dag 26 land i Europa. Selv om vi setter pris på smidigheten i ordningen, har den medført et ikke ubetydelig tilsig av kriminelle og flyktninger, som ellers ville blitt stoppet ved grensen. Demokratene vil derfor gjenopprette kontrollen ved egne grenser, og sikre at kriminelle individer og grupper stanses på vei inn. Demokratene vil arbeide for å få en folkeavstemning om Schengen avtalen.

DEMOKRATENE VIL:
• Si Nei til fremtidig EU medlemskap.
• Kreve folkeavstemning før forhandlinger inngås hvis forslag om å søke norsk medlemskap i EU kommer opp i fremtiden.
• Aktivt bruke reservasjonsretten så lenge Norge er en del av EØS.

HANDELSAVTALER

Demokratene er KLART NEI til handelsavtalene TISA, TTIP og CETA. Åpenhet om disse handelsavtalene er meget viktig, og våre nasjonale interesser må alltid ha fortrinn. TiSA er en frihandelsavtale for tjenester som vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, det hindrer regulering av finanssektoren og undergraver personvernlovgivning på nett.

TTIP, en frihandelsavtale, mellom EU og USA, gir store selskaper rett til å saksøke stater for lovverk som skader fremtidig profitt. Profitt hos de store selskapene vil da gå foran dine livsvilkår som helse/sykehus, mat/jordbruk, rent drikkevann m.m. Gjennom EØS-avtalen vil TTIP bli innført i Norge, enten vi vil eller ikke. Når det gjelder TISA, forhandler Norge direkte med de 49 andre TISA-landene.

Det var derfor med stor skuffelse, men som forventet at Venstre på sitt landsmøte i helgen 25-27. september kom utav «skapet » og sa ja til EU. Trist, men sant! Og jeg sier som alltid: Alt for Norge!

Vidar Kleppe 
Politisk nestleder i Demokratene

Redaksjonen mener: Norges medlemskap i EØS, har så langt vist hvor lite, rent økonomisk, denne avtalen har betydd for meningmann. Prisene i Norge stiger stadig og grådigheten øker for hver dag. Staten soper inn nye milliarder i skatter og avgifter, men en stor del av disse pengene kommer ikke vanlige folk i Norge til gode. Og tror man, som i Venstre, at alt blir så mye bedre om hele Norge selges til EU, så kommer landet vårt til å gå på en enda større smell – rent økonomisk. Regimet i Brüssel er ute etter den norske rikdommen, og det er nettopp det vi må passe oss for. Eliten i Norge som fikk ytterligere skattelette midt under den meget farlige pandemien som fortsatt råder, viser hvor kyniske politiske EU-tilhengere er. Alt for EU sier de. Vi i sfm.no sier som innsender: «Alt for Norge». Så støtter vi land og nasjoner som virkelige har nødlidende mennesker, ikke økonomiske asylsøkere, slike som ikke har til hensikt å hverken etablere seg eller integrere seg i Norge, men derimot snylte på systemet. Vi i sfm.no synes at det rekker nå! Red.