Janteloven i pressen

Publisert 26.10.2020
Foto: Colourbox

«Du skal ikke tro at du er bedre enn oss – eller vet bedre enn oss – eller at du kan noe» – etc-etc. De fleste kjenner vel denne helnorske «loven». Jeg har noen ganger skrevet om min sørgelige erfaring med leserinnlegg i bl.a. Bergensavisen (BA) og Bergens Tidende (BT) – om deres nærmest ekstreme trang til å drive sensur. Men det gjelder ikke bare det denne gangen. De har også et nærmest grenseløst behov for også å korrigere det man sender inn. Titler er ikke gode nok,- formuleringer er ikke gode nok,- osv.

Som avis-skribent gjennom 60 år, – hvorav annet avis-arbeid i 12 år pluss redigering av egen publikasjon i over 20 år – mener jeg å vite hvordan mine egne innlegg skal være både mht. headinger og innhold. BA holder seg sånn noenlunde «på matten» når det gjelder slike korrigeringer, men BT klør tydeligvis i fingrene etter å sette sitt eget preg på innleggene.

Jeg ble flere ganger for en tid siden forespurt fra BT om å skrive noen aktuelle innlegg – de likte angivelig mine vinklinger og temaer jeg hadde tatt opp tidligere. De vakte angivelig betydelig interesse hos andre lesere. Takk for det! Men når jeg begynte å påpeke at jeg ikke kjente igjen mine headinger og en del av innholdet når det kom på trykk, påpekte jeg dette for han «på desken» som pleide å ta mot mine innlegg. Denne unge spiren – som jeg kunne vært bestefaren til (men er det heldigvis ikke!!) – kom med den ene «forelesningen» etter den andre om hvordan BT selv «snekret» sammen headingene slik de mente var best. Jeg ville selvsagt ikke ha noen «fingring» med mine egne oppsett, og protesterte følgelig mot det. Da ble det jo ikke mine oppsett – mitt personlige preg på innleggene. Jeg vet hvordan jeg vil formulere meg – tenk!!

Det siste fra BT var da jeg nylig sendte inn en nekrolog over en av mine tidligere sjefer gjennom 17 år – som var gått bort. Det-og-det burde sløyfes – og det-og-det ville BT ha skrevet litt annerledes. Headingen Headingen var selvsagt også borte! Hva er det egentlig disse unge spirrevippene i redaksjonene egentlig tror at de er? Er det dem som skal bestemme hvordan leserne skal skrive?

Vi har en generasjon avisfolk (les journalister) som mangler både respekt og nok kunnskaper til å sitte i sine «desk-jobber» i avisene. Selvgodheten – egen fortreffelighet – skal dominere. Mottoet synes å være «vi vet best»! Man kan jo bare se på deres egne formuleringer i dagens aviser – hvor hjelpeløst dårlig de formulerer seg i mange tilfeller. Jeg kunne sette opp side etter side av eksempler jeg har tatt vare på de senere årene!

Wilfred Høsteland

Redaktørens merknad: Det skjer meget sjeldent at noen av våre skribenter sensureres. For oss i sfm.no er det viktig at innsendere av innlegg, som vi velger å ta inn, kjenner igjen det de selv har forfattet. Fra tid til annen kan det skje at vi kutter ned på en overskrift om den blir vel lang, men da gjøres det i samarbeid med aktuell skribent/innsender. Som ansvarlig redaktør og frilansjournalist, så er jeg sterk tilhenger av det som framkommer i pressens «Vær varsom-plakat» om «Pressens samfunnsrolle». Red.