Jernbane i nordlige del av Norge

Publisert 5.10.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nå har vi skrevet mye om jernbanen i Nord Norge også oppgradere allerede eksisterende trase til dobbelt spor. Med dette kan det gå også mye gods trafikk på hovedlinjen mellom, Kirkenes og Oslo. I dag forfaller vegene i Nordland og Troms som følge av elendig vegstandard i nord. Mange steder er vegene så dårlige, at ikke en gang bussene kan gå der. I vertfall ingen godstransport. Det bevilges ikke en gang nok penger til å preparere vegene i nord. Å få fisken sørover er kun med båt og det tar lang tid, men de har fisken i fryserom. Så veldig mye enklere det ville vært med en moderne jernbane med dobbeltspor helt til Kirkenes. Ingen forsinkelse som følge av kryssende tog. Samene som drev med rein, kunne enkelt få kjøttet av reinen til markedet i hele Skandinavia ved hjelp av transport langs bane. Ja ikke bare her i Skandinavia, men også Russland og Asia.

Jovisst koster det mye penger å bygge denne jernbanen, men hadde de gjort det når jeg skrev om den for 1. gang for 40 år siden, hadde blitt mye billigere. Nå derimot har det blitt for sent. Mange mennesker i nord vurderer å fraflytte Nord Norge som følge at politikerne i regjering og Storting nekter plent å forstå at landet og folket der nord forlanger jernbanen. Uten jernbanen i nord, kan Nord Norge risikere at byer som Tromsø og Alta kan ligge der som avfolkede spøkelsesbyer. Der imot kan byene vokse seg større om jernbanen ble bygd, men for de figurene som bekler de 169 Stortings plassene er det viktigere å få sete i unionen enn å skjøtte jobben som representanter for det norske folk. For politikerne er det altså viktigere å bruke penger på å tekkes FN og denne unionen folket er imot. I tillegg er de fleste setene på Stortinget besatt av lands forrædere og svikere av Fedrelandet.

Hans Bauge
Samfunnskritiker