Jonas Gahr Støre snakker med to tunger

Publisert 30.1.2017. (Oppdatert)

Av Wilfred Høsteland
Foto: Arbeiderpartiet/Pål Laukli

Selvsagt bebuder AP (Avgifts-Partiet) høyere skatter og avgifter hvis de vinner valget til høsten. Hvem er det som gjennom årene har gjort Norge til et høykostland? Hvem er det følgelig som utgav seg for å være lønnstakernes og de svake i samfunnets parti? Hvem er det som dolket sine velgere i ryggen hver gang de kom i styrings-posisjon? Svaret er kort: AP! Nå skal det selvsagt ikke dekkes over at de blåblå – Høyre og FrP også har sviktet sine velgere grovt.  Det ser ut til at makt gjør noe radikalt og farlig med politikerne uansett partifarge.

Men tilbake til Støre – AP’s statsministerkandidat. I samme åndedrag som han bebuder høyere skatter og avgifter, så gjelder det plutselig bare visse grupper – og han sier i samme setning (nyhetene 29. januar) at det ikke er en sak — men at det likevel er en nødvendighet!  En nødvendighet må jo også sies å være en sak. Det er vel ingen som tviler på at alt vil bli dyrere med en AP-regjering – støttet av SV som vil gå enda lenger med å skattlegge folk flest. Det er jo enkelt for Stortingets rikeste person – nemlig Støre – å belaste andre med høyere skatter og avgifter. Selv har han svært god råd til det, og har jo uansett sikret seg selv med en solid lønn og fet pensjon + pluss sin egen store formue som sikkert stadig vokser!

Det er et sørgelig faktum at man her i landet stort sett har valget mellom pest og kolera. Den sittende regjeringen har vært tidenes verste og mest udemokratiske. Den har overkjørt et klart folkeflertall med bl.a. alle sine såkalte reformer, som for det aller meste har bestått av nedbrytende ideer og handlinger. Slik er som regel også AP i regjeringsposisjon. Så om man har en regjering Solberg eller en regjering Støre, så må vi være forberedt på samme elendigheten.

Nå må folk etter hvert bli mer oppmerksom på at der finnes partier med program og vilje til å styre slik folkeflertallet klart ønsker. Jeg sikter til Kystpartiet og Moderatene. Det må nå bli slutt på dette idiotiske argumentet at «de er så små at det ikke nytter å stemme på dem!»  Ja selvsagt forblir de like små så lenge man ikke stemmer på dem! Slutt å klage på dem som har styrt og som sannsynligvis kommer til å styre igjen – uansett side. Sørg heller for å få dem ut av regjeringskontorene før de gjør mer skade! Hvis alle gode krefter ikke glemmer – og bruker hodene – så kan vi få en ekte demokratisk regjering til høsten – med nye folk som virkelig vet hva demokrati er!