Journalister er også mennesker

Publisert 25.3.2022
Foto: Colourbox
Av frilansjournalist Jan Hansen (MNJ)

Journalister er også mennesker. Og alle gjør vi enkelte feil fra tid til annen – uansett yrke, utdannelse, sosial bakgrunn, sosial status eller tittel. Ingen er helt perfekt eller suveren. Ikke engang journalister – bare så det er nevnt. Det skjer også fra tid til annen at journalister blir misforstått eller selv misforstår. Misforståelser kan dog oppklares i de aller fleste tilfeller. Noen ganger er det dessverre ikke mulig tross iherdige forsøk. At enkelte har valgt å stemple enhver innen pressen som «nyttige idioter», tar ikke jeg personlig eller tungt. Det er fullt tillatt å ha ulike meninger om medias representanter. Det må også være fullt tillatt å påpeke usaklig generalisering, samtidig som kritikeren selv, bør være oppmerksom på andres rett til å reise motkritikk.

Janteloven lever fortsatt i beste velgående hos oss som i våre naboland. «Du skal ikke tro at du er noe bare fordi at», osv. Det må være tillatt å slå tilbake på ren usaklig og utidig kritikk. Selvsagt må media og deres representanter tåle kritikk uten å gripe etter øksen, like mye som det må være tillatt å ha andre og egne meninger, og uten å fly i strupen på enhver en ikke er, eller blir helt enig med. Jeg blir til tider opprørt over urett som jeg får kjennskap om. For egen del gjør jeg så godt jeg kan for å få satt saker om slikt på trykk, og på et noen lunde lettfattelig språk. Det er dermed ikke sagt at jeg personlig og samtidig, forlanger, krever eller forventer, at alle skal være helt enig med alt jeg skriver. Da har jeg misforstått min egen oppgave og gjerning.

Ut fra ganske mange års engasjement i saker som omhandlet skolehjemsbarn, barnehjemsbarn, krigsbarn, andre barn og familier, mennesker som har vært utsatt for grove krenkelser, mishandling av ymse slag og maktmisbruk, så skal jeg være den første til å innrømme at slikt arbeid til tider setter en del preg på min daglige tilværelse. Og det er menneskelig. I slike stunder kan det også skje at man i hu og hast besvarer en henvendelse som kan bli misforstått eller bli mistolket av en mottaker, men uten å opptre belærende eller krenkende overfor den det gjelder. Det er også lurt for en mottaker å tenke igjennom eget svar, slik at man selv ikke opptrer personkrenkende overfor den man vil reise kritikk mot.