Jule- og nyttårsferie på sfm.no

Oppegård i Akershus den 19.12.2022. Oppdatert.

Kjære alle lesere og kontakter!

Samfunnsmagasinet avholder sin jule- og nyttårsferie i tiden fra og med mandag den 19.12.2022 til og med onsdag den 4.1.2023. Da gjenopptar vi den sporadiske oppdateringen mandag til fredag (hverdager). Og den 1.1.2023 fyller sfm.no hele 25 år. Vi kommer nærmere tilbake om dette over nyttår.

Samfunnsmagasinet ønsker hver og en av dere en riktig god og fredelig jul, et riktig godt og fredelig nyttår og takk for det gamle. Så retter vi samtidig en kjempestor takk til alle dere som i løpet av alle disse årene har bidratt med mange gode og leseværdige nnlegg.

På gjensyn alle sammen.

Beste hilsen
På vegne av alle oss i sfm.no
Jan Hansen, ansvarlig redaktør