Ka honen e det me dokkar?

Bergen. Publisert 22.11.2016
Av Wilfred Høsteland
Arkivfoto: JH Media

Med god grunn er det mange som ergrer seg over østlands-sjargongen som spres utover hele landet fordi den tilfeldigvis er laget/tekstet i Oslo-området.
Fillern for et språk!

Plakat på bensinstasjon i Bergen: «Blankeste bilen i gata». I Bergen verken sier vi eller skriver vi gata – men gaten! Sola skinner aldri i Bergen, men det gjør derimot solen! I hvert fall iblant. Dessuten er Sola en kommune i Rogaland! I tegneserier uttrykker figurene seg i diverse ergrelser med fillern. Det er et ukjent begrep blant både barn, unge og voksne i Bergen og ellers på Vestlandet. De fleste a-endelsene er østlands-oppfinnelser; gata, sola, jenta, purka, buksa, etc. etc.  – men de kan selvsagt også være nynorsk – også et språk som brukes ytterst minimalt i Bergen, og som i det hele tatt er i ferd med å ebbe ut.

Her er det bare Språkrådet (i Oslo!!) som har påtvunget Bergen flere totalt idiotiske benevnelser. Et av de verste eksempler er Haukeland sykehus”AUGEBYGGET – som på ekte NORSK heter Øyeklinikken. Et tidligere spørsmål til en sykepleier på nevnte sted om hvem denne Auge kanskje var en tidligere lege, var svaret bare et stort flir og et muntert ha-ha-ha!  Kanskje H’en var falt ut og skulle være Hauge…?

Tulleklubben uten nytte   

Vi er altså påtvunget et for oss unaturlig språk av en eller annen autoritær fanatiker med diktatoriske tendenser. Språkrådet har den forvridde meningen at det er antall nynorsk-kommuner som avgjør – ikke antall mennesker. Har Språkrådet hørt om demokrati – at flertallet mennesker bestemmer?!  Vi er flere som gjennom de senere årene har bedt sittende regjeringer om å få bort Språkrådet – som jo bare er en provoserende tulleklubb uten noen som helst fornuftig nytte.

Og østlendinger – enten dere er tekstforfattere for tegneserier eller tror at dere har rett til å påtvinge deres egen sjargong: Spar oss for lokale østlandske uttrykk! Kanskje vi i Bergen skal begynne å pepre dere med våre lokale uttrykk? La oss få tekste noe som skal selges på Østlandet, så skal dere selv få finne ut av hva en trøe og en løvang er – og finne ut av hvor mange bekkalokk der er i Oslo. Det er bare å ta kjiket eller tjommien med ut på tellingen – hvis dere har slike der da….?  Vi kan bistå med kjuagutter som ikke har hatt noe med kjølen å gjøre!   Fillern – det tilbudet skulle dere neimen ikke fått!

Redaktørens merknad:
Det var jo en som for en del år siden tok til orde for at alle i Norge burde skrive som de snakket. Da tror jeg at mange i landet hadde fått store problemer med å helt forstå alt. Vi har ganske mange dialekter i landet vårt, og fra før av både riksmål, nynorsk og samisk. Her er noen eksempler fra Vestlandet:

1. ”Stord fekk nytt ferdahål”.
2. ”Køyr aktsamt for da e møkje dombekvervar itte vegen”.
3. ”Styttestakjen lyt kortas ner”.
4. ” I påsjehelje e dinna ruta brigda”.

Her oversatt til riksmål..

1. Stord fikk ny tunell
2. Kjør forsiktig for det er mye tåkebanker langs veien.
3. Støttestaven må kortes ned.
4. I påsken er denne ruten endret.

Mvh Jan Hansen, ansvarlig redaktør