Kan alt reverseres?

Publisert 25.9.2020
Foto: Sfm.no

Det norske folk har i løpet av de siste 6-7 årene på mange måter blitt tvangsregulert på høyst udemokratisk vis av regjeringen. En lang rekke stort sett mislykkete «reformer» er blitt gjennomført, og flere står og truer oss på vent. Disse reformene har vært nedbrytende og har svekket servicen overfor folk flest. Regjeringen har hele tiden blitt svært velbegrunnet advart på forhånd fra fagfolk og andre som beviselig visste bedre enn rikspolitikerne. Men når har en Høyrestyrt-regjering hørt på folket? Til det er den tradisjonelle arrogansen altfor stor. «Vi vet best» kunne gjerne blitt Høyres valgspråk!

Der er heldigvis allerede krefter i sving med planer om reverseringer av mye – kanskje det aller meste. Senterpartiet er kanskje det fremste i så måte,- dernest krefter fra Arbeiderpartiet og småpartiene lenger til venstre. Mens Høyre-politikerne med Erna Solberg i spissen stikker hodet i sanden, vet de likevel utmerket godt at det aller meste av partiets «reformer» har vært mest til skade – altså mer eller mindre mislykket – helst mer. Politireformen er vel den aller største tabben. Den har for lengst bl.a. ført til et sterkt svekket politi i distriktene med mange alvorlige følger i forb. med hendelser. Nærmere lennsmannskontorer ville helt klart ha kunne både hindret og eliminert følgende av en rekke svært alvorlige hendelser – hvor bl.a. det stedlige brannvesen har måttet opptre som politi. Kanskje regjeringen da vil fjerne en del brannstasjoner også?! Forsvaret er generelt svekket ved en del nedleggelser og flyttinger – stadig akkompagnert av regjeringens påstand om at Forsvaret aldri før har fått større bevilgninger. Det hjelper bare så uendelig lite når midlene brukes helt galt.

Sykehusnedleggelser har også – mot store protester – vært gjennomført med særdeles gode grunner.  Tryggheten har også her slått sterkt ut blant folk. Det synes også helt klart at Helsevesenet ikke får gode nok statlige midler. Her kunne mange sider vært ramset opp. Regjeringen – med div. lett støtte fra Stortinget – har ødelagt NSB – som alltid har vært det norske folks eiendom. Ingen av oss har gitt regjeringen fullmakt til å splitte opp og dele ut NSB til private og mer eller mindre useriøse aktører som f.eks. «Go Ahead» – som det på forhånd ble advart sterkt mot ut fra selskapets ganske dårlige rykte. Men også her var det tydeligvis viktigere å privatisere mest mulig – å la andre tjene penger på tvilsom drift overfor publikum. NSB er også en svært viktig institusjon så må komme tilbake til hel-statlig drift og under sitt gamle navn!

Posten er i full oppløsning. Starten på denne ulykken skal jeg ikke gi skylden for på den sittende regjeringen alene, men Solberg & Co har i hvert fall bidratt sterkt til at Posten i dag er blitt en parodi som egentlig ikke fungerer forsvarlig. Posten har alltid vært – og er – et statlig ansvar! Et paradoks er at trass i sterk økning av pakkepost «takket» være stor økning i netthandelen – så har det meste av post-terminaler og postkontorer nå blitt lagt ned. Og all post – selv innen lokale områder – sendes på dels landsomfattende rundgang via en terminal på Østlandet – for så å bli sendt tilbake til lokale adressater! Det hele virker fullstendig sinnsykt! Sykehus og leger advarte på forhånd mot svekking av Posten – også mot færre postombæringer grunnet bl.a. viktig post fra Sykehusene og legene. Heller ikke det gjorde inntrykk på regjeringen. Posten bør også tilbakeføres til det systemet den ble drevet på tidligere – gjerne med visse reduksjoner der hvor dette er forsvarlig. Men her må der rådføres med diverse instanser. Dette er ikke politikerne kompetent til å avgjøre helt selv.

Noe av det mest graverende av regjeringens meningsløse tiltak er kommune- og fylkes-sammenslutningene. Dette er kanskje det mest udemokratiske som har hendt Norge som nasjon de siste 75 årene. Uviljen var enorm mot disse sammenslåingene, men også her visste Høyre-regjeringen best – trodde de – og presset gjennom ødeleggelsen. Folket sa et klinkende klart NEI, men regjeringen sa at «hvis dere ikke vil så skal dere!». Ingen har vunnet på sammenslåingene – alle har tapt på dem i følge uttalelsene i ettertid! Dette må også reverseres av en ny og demokratisk regjering! En første-oppgave for en ny regjering.

Omleggingen fra FM til DABB var også en tabbe. Her gikk det prestisje i det – Norge skulle uansett være verdens første til å bli en total DABB-nasjon. Mange advarte – ikke minst hjelpe-organisasjonene – som har fått mer upålitelige/dårligere forhold mht. sin livsviktige kommunikasjon. Det er et stort krav blant mange at FM bør bli gjeninnført – eller at man uansett må kunne ha FM som et fullverdig og funksjonelt alternativ til DABB.

Tenk nøye før du stemmer ved neste Stortingsvalg! Noe kan gjelde liv eller død – annet kan gjelde økende dårlig service og utrygghet for hundretusener av mennesker i vårt land! La oss støtte dem som vil reversere alt det meningsløse og mislykkete rotet Solberg-regjeringen har skapt – de har som nevnt planer om enda mer. La oss sette foten ned før galskapen får fortsette. Vi vil absolutt ikke ha 4 nye år med en udugelig regjering som prioriterer dem som har mest fra før og som klarer seg selv. La oss få en demokratisk regjering som lytter til folkets mening – og som opptrer som folkevalgte!

Wilfred Høsteland