Kan ikke utføre jobben for Vårherre

Publisert 18.1.2021
Foto: Sfm.no

Gullegget? Miljøpartiet De Grønne ble verpet 29.oktober 1988, etter det tyske forbildet Die Grünen. Edle tanker om en bedre verden, uten biler og eksos. En himmelsk tilstand, som de egentlig burde overlate til det som står så godt beskrevet i Johannes Åpenbaring, bakerst i Bibelen. MDG kan ikke – med et minimum av fornuft – tro at de kan utføre den jobben for Vårherre.

Det er hyggelig å se at noen av dem har fått med seg mine innlegg – også i BA. Jeg kan opplyse om at før verpe-dagen i 1988 hadde vi fyringslokket over Bergensdalen på kalde, stille dager. Og vi hadde en levende by – langt mer menneskevennlig, enn det MDG i vår tid prøver å gjøre den til. Astmatikere har vi hatt i Norge siden Steinalderen. De lærte seg å leve med sine plager, og hvis de mente luften var for ille på ett sted, flyttet de til et annet. Akkurat det er faktisk fortsatt mulig!

Det å bruke elementer som barn og unge, paradisiske tilstander, og en fremtidens verden uten annen luft enn ren, frisk fjelluft som en unnskyldning for å tvinge en levende by til å dø, tvinge folk med gode, moderne «fossilbiler» til enten å skrote bilen, og så kjøpe seg batteribil, eventuelt tvinge folk til å reise kollektivt (med virus) osv., det er utspekulert og dårlig gjort.

Vi – og jeg påberoper meg å tale på vegne av bergensere og striler i områdene rundt Bergen – som vil at Bergen skal fortsette å være en åpen by, med mulighet til å bevege seg, ta del i byens kulturliv og andre tilbud, og til tider også handle, – vi vil ikke finne oss i den tvangs-politikk og den overformynderske holdningen MDG står for. Det de praktiserer er ikke samfunnsnyttig politikk – hvilket de tror selv, – men diktatur, – i første rekke mot privatbilismen!

Før hadde vi politikere som tjente sine borgere. Uten fikse idéer som svevet i det blå. Det at folk valgte sin måte å transportere seg selv og sine på, var en «uskreven» rettighet, like naturlig som brød og melk! Ingen sutret pga. trafikken, og alt var såre vel. Helt til oktober 1988. Var det et gullegg som ble lagt, eller var det spiren til en ideologisk bevegelse som ikke var fornøyd med vår verden slik den er? Hver stemme til MDG må betegnes som et steg nærmere diktatur-regimets svøpe – først over byene, så over bygdene!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.