Kan man nekte enkelte religiøse friskoler statsstøtte?

Publisert 12.6.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Friskoler er et bra og viktig alternativ til den norske skolen dersom elever skal få velge det de ønsker selv. I dag bruker staten milliarder av kroner på med-finansiering av friskoler. Når staten bruker såpass mye penger på dette, er det helt legitimt at staten stiller de samme kravene til friskoler som til den offentlige skolen.

Diskriminerende ordninger skal ikke belønnes med statsstøtte, da statsstøtte er et privilegium og en tillitserklæring. Friskoler som stiller diskriminerende krav, bør ikke motta statsstøtte fra den norske stat.

Menigheten Samfundet er et konservativt, lukket kirkesamfunn lokalisert i Kristiansand-området. I Kristiansand eier og driver menigheten 3 friskoler;
Ifølge Brønnøysundregisteret mottok menigheten 37 millioner kroner i stats- og kommunalstøtte til skoledrift i 2021.

Når man går på en lukket, privat skole, blir man isolert fra omverden. Som oppvoksende barn blir man fortalt, gjennom hele barne- og ungdomsskolen at ”man er de eneste som har rett og alle andre tar feil.” Man blir nærmest fiendtlig innstilt, og samtidig oppfordret til å holde avstand til utenforstående. Denne systematiske måten å prøve å forandre menneskers måte å tenke på er indoktrinering av verste sort.

Leser i media at barna ikke får feire 17. mai og menighetens medlemmer må gifte seg internt i kirka. Kvinner, som gud har bestemt skal ha langt hår og skjørt, slippes ikke til i lederstillinger, fordi det er «enighet om at det er menn som skal ha det offentlige læreembetet».

Den som måtte tro menigheten vi snakker om tilhører historiebøkene, tar dessverre helt feil. Menigheten Samfundet lever i beste velgående på Sørlandet, med base i Kristiansand. Det er et lukket samfunn, for menighetens medlemmer befales til å unngå «unødig omgang» med vranglærte på utsida. Dersom Samfundet var en moské, hadde mange reagert, men dette er en av flere menigheter som kjører sitt eget løp uten å følge opp det som praktiseres i det norske samfunnet.

Det hadde vært interessant å vite om det finnes tilsvarende religiøse sekter i Trøndelag som ikke bryr seg om regler og lover som ellers praktiseres i samfunnet. Jeg oppfordrer alle kommuner i landet til å gjennomgå dagens praksis slik at udemokratiske menigheter får beskjed om å endre praksis hvis de fremdeles skal ha statsstøtte og kommunal støtte.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag