Kanalen kontra Telemark Fylkesting

Oslo. 1.9.2016
Av Kåre Eriksen Moderatene (MOD)
Illus.foto: Wikipedia/Tore Schrøder

Telemarkskanalen eller vannveien fra Skien i øst til Dalen i Vest Telemark, er et stort mesterverk. Bygget i en tid hvor man ikke hadde slike hjelpemidler og maskiner man har i dag.

Bare byggingen av alle slusene med porter, som løfter og senker Victoria og Henrik Ibsen i forhold til den retningen båten er på vei, måtte ha bydd på utfordringer vi knapt kan forstå

Nå hører vi at kanalen trenger utbedring. Tallet som ble nevnt over eteren var 60 millioner kroner.

Politikerne i Telemark fylkesting ga utrykk for slike midler hadde de ikke. Blir ikke kanalen utbedret, kan den i verste fall bli stengt. Telemark fylke har mye å by, men en av de største trekkplastrene er utvilsom Telemarkskanalen. En reise jeg selv har gjort med stor glede.

Om fylkespolitikerne i Telemark neglisjerer utbedringen av kanalen, mener jeg at de utsetter seg selv for stor risiko. Tar man en rundspørring blant folket i fylket om hva man skal prioritere av å beholde, enten Fylkestinget eller utbedre Telemarkskanalen, tror jeg at Telemarkskanalen blir prioritert. Slik kan fylkestingsrepresentantene ha løftet et Demokles sverd over sitne hoder.