Kjenner Posten Norge AS Norge godt nok?

Publisert 2.9.2023
Arkivfoto: Sfm.no

På Posten Norge AS sine frakt-biler står der følgende tekst: » Ingen kjenner Norge bedre». Gjør man det i Posten Norge AS? Det er ikke alltid man i Posten Norge AS vet hvilket hus som har rett postadresse med husnummer. Når Posten Norge AS ikke vet hvilket husnummer som tilhører hvor, og klarer å prestere å gi folk feil husnummeradresse på en fritidsbolig, og slik at posten havner der den ikke skal og havner der den ikke bør, da er det nok slagordet det er noe feil med.

Andres post havner hos deg på et helt annet sted enn det du ba dem om å sende posten din via, da blir man bare matt. Altså, avisen Bergens Tidene, som en annen skulle ha, havner hos helt feil person, sånn at man må overlevere til rett person selv som et annet ubetalt postbud, og tar det likevel med et smil. Da ler man av norske postsystemer. Når man opplever slikt, da skurrer det litt på Posten Norge AS sitt slagord. Når man ser slikt, da er det godt at noen bruker de «små grå» og tar det hele med et smil.

Ellinor Nerbø