Kjerneutfordringen – strømprisen – er utfordringen

Publisert 15.2.2023
Foto: Colourbox

Med historiske lave meningsmålinger til Arbeiderpartiet bør en olje- og energiminister (Terje Aasland fra Arbeiderpartiet) kunne gå til kjernen av problemene for dagens arbeiderklasse, syke, eldre, trygdede, arbeidsledige og uføre – hvor av 11% av dem er definert som fattige, og ikke henge seg opp i ting som ikke fungerer.

I linken (under) – gjennomgår Terje Aasland de 8 ufravikelige kravene Arbeiderpartiet satte for å gå med på tilslutning til EUs energimarked (EUs tredje energipakke), samt tilslutning til EUs energibyrå Acer (reguleringsmyndigheten) – som statsråden mener er innfridd.

Om det er slik Terje Aasland mener; Hvorfor er ikke strømprisene blitt rimeligere da, og hvorfor kunne ikke norske politikere grepet inn da vannmagasinene ble uforsvarlig tappet for å tilfredsstille EUs krav da – dersom det er slik Terje Aasland beskriver??

Vi husker jo hva slags strømpriser vi fikk – da vannmagasinene måtte fylles opp igjen – gjennom at myndighetene måtte gjennomføre en massiv import av dyr strøm fra utlandet, slik at vannmagasinene kunne bli forsvarlig fylt opp igjen. Det er «strømprisene» er hovedutfordringen for arbeiderklassen – fordi det setter trygge norske arbeidsplasser, og norsk konkurransefortrinn i fare. Det skaper utrygghet. Lønningene spises opp et ukontrollert boligmarked. Det handler om forgjeldede folk med renter og avdrag, samt utleiepriser til blodpriser – og hvor høye strømpriser som driver priser på varer og tjenester opp – og spiser opp det som igjen av inntekter etter at utgifter til å bo og strøm er betalt.

Strømprisene fremstår som helt fastlåste, og hvor politikerne er blitt handlingslammet. Hvorfor? Det hele skyldes EØS-avtalen. Fakta er a de åtte såkalte «ufravikelige punktene» som Arbeiderpartiet satte er ikke lenger underlagt norsk lov. Alle de norske energilovene – som Norge engang hadde – er ført inn i EØS-avtalen. Dermed er det EU som har eiendomsretten over energilovene, og de er underlagt EU-retten og EU-domstolene (EFTA-domstolen for EØS-landene). Det kommer frem av EØS-lovens § 2, samt protokoll 35 til EØS-avtalen, det vil si at at EUs lovverk har forrang foran norske lover ved motstrid.

Dersom Norge slutter seg til EUs fjerde energipakke, vil det være slik at EUs energibyrå Acer vil få 100% kontroll over Reguleringsmyndigheten (RME) – som er omtalt i de ufravikelige kravene til Arbeiderpartiet i pkt 8. I tillegg er det slik at Norge har forbud – gjennom lojalitetsplikten/ reglene om «forvirkning» – mot å lage lover som strider mot EUs lovverk. Norge kan bli dømt i EFTA-domstolen ved brudd på lojalitetsplikten.

Det som er interessant å høre fra statsråden – er i få rede på hvordan norske myndigheter skal få tilbake kontrollen over kraftbørsselskapet Nordpool, som tidligere statsminister Erna Solberg (Høyre) og tidligere olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Fremskrittspartiet) privatiserte – gjennom å selge selskapet til det nederlandske investeringsselskapet Euronext. Det er på kraftbørsene at prisene på strømmen fastsettes – og hvor norske forbrukere oppfordres til å fryse i egne hjem – i den hensikt å få frigjort med kraft til salgs på denne privateide kraftbørsen.

Kjerneproblemet for majoriteten av norske velgere er strømprisen, og at norske politikere har null innflytelsen på strømmen som eies av norske borgere i felleskap gjennom kommuner, fylker og stat.

Jørund Hassel, Lillehammer

Ekstern kilder: https://www.nordnorskdebatt.no/vi-har…/o/5-124-227489…