Kleppe: – Det blåser opp til storm i havvind-debatten

Publisert 4.6.2023
Foto: Privat

Regjeringen Støre bekrefter nå til media at den meningsløse milliard havvind-støtten til Sørlige Nordsjø, utenfor Sørlandet vil koste åtte milliarder mer enn planlagt i støttemidler. Dette vil i klar tekst om det gjennomføres medføre: Økte strømpiser til nordmenn, familieforetak, små og mellomstore bedrifter – samt hele den viktige norske kraftforedlende industri.

Opprinnelig skulle pristaket være på 15 milliarder kroner, men dette tallet økes nå altså til 23 milliarder kroner, noe som bekreftes av olje- og energiminister Terje Aasland. Det er etter min klare mening bare nok en bekreftelse på den første av mange 10-talls milliard overskridelser, når det gjelder bygging av monstermøller til havs.

Og da har jeg ikke i dette innlegget – sagt et eneste ord om finansieringen og bygging av batterifrabrikkern i Arendal.

Vidar Kleppe
Bystyre – og fylkestingsrepresentant for Kleppelista