Kleppe: – En nasjonal skam

Publisert 21.2.2021
Foto: Cololurbox

Det er en nasjonal skam at norske minstepensjonister sin pensjon ligger langt under fattigdomsgrensen. Det er et stort svik mot landets minstepensjonister og uføre trygdede at deres pensjon ligger langt under fattigdomsgrensen til EU, som er 60 prosent under den såkalte medianinntekt. For 2021 i Norge er den beregnet til 247 000 kroner. I dag er satsen for en enslig minstepensjonist bare 204 690 kroner.

Norge har i dag over 100 000 minstepensjonister. Mange av disse lever i dag på sultegrensen – dette er etter min mening en stor nasjonal skandale som ikke kan fortsette. Dette er også en av grunnene til at jeg vil tilbake på Stortinget for å rydde opp. Dette skjer samtidig som milliardene renner ut av Norge i strie strømmer helt uten styring og kontroll. Denne «galskapen» må stoppes. Nok er nok!

Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant og politisk nestleder i Demokratene