Kleppelista vil ta rev i seilene

Publisert 24.8.2023
Foto: Privat (Vidar Kleppe)

Kleppelista vil ta rev i seilene! Det er fortvilende for kommunene å føle på at det er vanskeligere og vanskeligere å rekruttere medarbeidere. Særlig rapporterer kommunene at helsefagarbeidere er mer og mer utfordrende å rekruttere, dette blir også bekreftet av Marit R. Leinhardt, avdelingsdirektør for Arbeidsgiverpolitikk i KS. Dessuten er det et stort og økende behov for mer kompetanse. Det gjelder både blant dem som ansettes, og dem som allerede er ansatt. Behov for digital kompetanse, omstillingsevne og samhandlings- og relasjonskompetanse.

Det er et resultat av at befolkningen øker, befolkningen blir eldre, behovet for tjenester er i endring, og det trengs mer kompetanse for å dekke behovene. Her står teknologibruk og digitaliseringen i en særstilling. Det er et av de viktigste virkemidlene for å jobbe mer effektivt, få ned kostnader og levere bedre tjenester. 95 prosent oppgir ganske stort eller meget stort behov for økt digital kompetanse. Nesten 90 prosent oppgir behov for evne til læring og omstilling. Dette er et viktig arbeid som Kleppelista mener bør styrkes så fort valget er over.

Terje Larssen bystyrekandidat Kleppelista