Klimaplan 2030

Publisert 22.2.2021
Foto: Pixabay

I årene som kommer vil mange lure på hva som vil bestemme valg av motorkjøretøy, og hva myndighetene egentlig vil, hva de forventer av borgerne, og hva som er sannhetsinnholdet i myndighetenes pålegg og forbud. De grønne sier mye, men skjuler mye. Likeså regjeringen. Men vet de egentlig hva de snakker om? Er det keiserens nye klær med klima-snitt?

«I Klimaplan 2030 legges det opp til økt forbruk av bio-drivstoff. Det er to problem med dette. Første hovedproblem er at å lage bil-drivstoff fra trær, sukkerroer, mais, hvete – med mer, er kompliserte og energikrevende prosesser.»

Disse prosessene gir så store klimagassutslipp, at det kan reises tvil om det i hele tatt blir igjen noen klimagevinst i sluttproduktene. Og – egentlig burde jorda prioriteres til dyrking av mat for mennesker, ikke til bio-drivstoff! Med millioner sultne og fattige blant verdens folk, må også dette tas høyde for – mht. temaet bio-drivstoff. Når man også ser på analysene og forskningen knyttet til elbil-produksjonen og utslippene der, så burde røde lamper blinke hos klima-entusiastene. Spørsmålet som burde lyse på veggen er da: Er de nyeste diesel- og bensinmotorene som går på dagens drivstoff egentlig så ille? Er politikerne klar over at det jobbes intenst for å nå nærmest null-utslipp der også? Vet de det, så holder de tett om det! Det er ikke god politikk å tale «fossil-bilens» sak!

Men klimagassutslippene fra produksjonsprosessene utelates konsekvent når klimagevinster presenteres. Og akkurat det er både regjeringen og MDG eksperter på! Medaljens forside er blankpolert, men baksiden skal ingen få se!

Dette er akkurat det samme som å unnlate å føre debet i et økonomisk regnskap. I økonomi er det straffbart å unnlate å ta med debet i regnskapet. Av hensyn til klimaet er det sterkt ønskelig å gjøre det straffbart å unnlate å ta med klimagassutslippene fra produksjonsprosessene, i klimaregnskapene også! Politikerne må sette seg bedre inn i hva de egentlig legger inn i en klimaplan, – alle prosesser – med konsekvens-utredninger som holder mål! Dessuten er det også slik, at uansett vil reduksjonen i CO2-utslipp bli størst ved å brenne planteoljene, sukkerroene, maisen, hveten, eller hva det måtte være, som erstatning for kull.

«Det grønne skiftet» må ikke bare tres nedover hodene på folk ved at «målet» helliger midlene! Først når full belysning av alle sider ved prosessene er offentliggjort og forstått, kan de rette avgjørelser tas. Først da kan den enkelte ta en demokratisk avgjørelse for egne valg – basert på alle fakta – fra begge sider av medaljen! Og der har både MDG og regjeringen svært mye ugjort! Kommende valg vil vise nettopp dette!

Terje Haugom.
(Fakta: ABC Nyheter.)