Kommunene må satse på helsesykepleierne

Publisert 30.8.2023
Foto: Colourbox

Per dags dato er det én helsesykepleier på 550 elever i ungdomsskolen. Ifølge en Sintef-rapport fra 2020 er det cirka 3600 helsesykepleiere i 100 prosent stilling i Norge. Det er behov for 2000 flere. Hovedoppgaven til en helsesykepleier er å fremme god psykisk og fysisk helse. De skal bidra til at barn og unge får kunnskap om hvordan de kan mestre eget liv, oppturer og nedturer. I tillegg skal de bidra til å forebygge sykdom og skade.

Stadig flere elever oppsøker helsesykepleierne

Ikke alle elever trenger, eller ønsker, ekstra oppfølging, men alle har krav på et tilbud. Ønsker eller trenger elevene oppfølging og ny samtale i etterkant, skal de få tilbud om å komme tilbake. Det er ikke en oppgave som kan velges vekk, da den er lovpålagt. I grunnskolen skal de vaksinere alle barn. I tillegg er det et økende antall flyktningbarn som ofte har en traumatisk bakgrunn.

Det er en god egenskap å oppsøke hjelp når livet butter i imot. Da må helsesykepleierne være tilgjengelige. Det gir dessverre store ulikheter i helsesykepleierbemanning fra kommune til kommune. Det er derfor svært viktig at man vet at barn i alle kommuner har krav på det samme tilbudet. Helsa til barn i Trondheim er like mye verdt som helsa til barn ellers i landet.

Er det nok helsesykepleiere i kommunene?

Bør man ansette to helsesykepleiere per skole når skolen er stor? Helsesykepleiernes arbeid kan spare barn og unge for bekymringer, stress og legebesøk. Håper det blir plass i denne valgkampen til  å diskutere dette viktige temaet.

Svein Otto Nilsen
1.plass på Pensjonistpartiets kommuneliste i Trondheim og 1.plass på fylkestingslista i Trøndelag