Konflikter kan unngås

Publisert 16.4.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Syklister på bilenes eiendom er et kjent problem. Konflikter med syklister som gir blanke f i biler som vil fram, og bilister som helst vil sende syklister på hodet i grøften. «Del vegen!» heter det så vakkert fra Statens vegvesen. Men – det er ikke alltid så enkelt.

Det den neste regjerings samferdselsminister bør satse på, er å sørge for å anlegge kombinerte gang- og sykkelveier langs alle hovedveier, landeveier og bygdeveier, hvor det er naturlig at en del bruker sykkel – i hele Norge. Det må nok drives både entreprenør- og ekspropriasjonsarbeid for å få dette til, men det bør Norge ha råd til! Og i tillegg må det innføres et påbud om å benytte slike veier for de «myke» trafikanter der slike veier etter hvert finnes.

Opplysningsskilt 522 skal monteres med jevne mellomrom, så ingen er i tvil. Og der slike gang- og sykkelveier finnes, SKAL de også brukes. Langs bilveien på slike strekninger skal forbudsskilt 306.6 settes opp. For å unngå unødvendige irritasjoner, håndgemeng og ulykker mellom bilister og syklister, bør dette satses på! Brudd på påbud og forbud her bør bøtelegges. Harde og myke trafikanter må skilles. Alt annet er å leke med liv og trygghet!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.